EÜ Stratejik Plan 2014-18 - page 7

SUNUŞ
Ege Bölgesi’nin ilk, Ülkemizin dördüncü üniversitesi olarak kurulan Ege
Üniversitesi; kurulduğu 1955 yılından günümüze kadar “birikim ve
deneyimlerini bıkmadan yılmadan ve yorulmadan harekete geçirmek” ilkesini
benimseyerek yoluna devam etmektedir.
Yarım asrı geçen bu uzun yolculuğun her anında bilimsel ve toplumsal
alanlardaki öncü rolünü sürdürmüş; yönetsel alanda da stratejik yönetim
sürecini başlatarak yenilikçi bir yönetim felsefesini benimsemiştir.
Bu yaklaşım ile Ege Üniversitesi, 2014-2018 yıllarını kapsayan ikinci beş
yıllık stratejik planını uygulamaya koymaktadır. Bu plan döneminde, eğitim
ve araştırma kalitesini sürekli arttırmayı ve çıktılarını toplumsal faydaya
dönüştürmeyi hedefleyen Üniversitemiz; dinamik, girişimci, üçüncü nesil
bir üniversite olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlardaki güçlü etkisini
sürdürecektir.
2012 yılında “En İyi Dünya Üniversiteleri Listesi”ne göre ilk 500 üniversite
içerisinde yer alan Ege Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda yarattığı katma değerlerin yanı sıra bölgesel katkı konusunu
da önemsemekte ve Ege Bölgesi’ni; sadece teknoloji ithal eden ve kullanan değil, teknoloji üreten ve ihraç eden bir bölge
haline getirmeyi de hedeflemektedir.
Tüm bu hedeflerini gerçekleştirme yönünde stratejilerin belirlendiği ikinci beş yıllık stratejik planın hazırlık süreci de diğer
yönetim süreçlerinde olduğu gibi katılımcılık anlayışı ile yürütülmüş, pek çok farklı çalışma ile tüm paydaşların görüşleri
alınmış ve değerlendirilmiştir.
Bu süreçte, çalışmalara katkı sağlayan tümakademisyenlerimize, idari çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve dış paydaşlarımıza
ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.
Ege Üniversitesi ailesinin her bir ferdinin stratejik planlanın oluşturulmasında olduğu gibi uygulanması sürecinde
de desteklerini ve katkılarını sürdüreceklerine olan inancım ile ikinci beş yıllık plan döneminde de hep birlikte pek çok
başarılara imza atmayı diliyorum.
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
Rektör
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...110
Powered by FlippingBook