EÜ Stratejik Plan 2014-18 - page 6

TABLOLAR
Tablo 1. Akademisyenlerin Çeşitli Hizmet ve Olanakların Yeterlilik Düzeyleri Konusundaki Görüşleri..................... 27
Tablo 2. Üniversitenin Çeşitli Boyutlardaki Yeterliliği. ............................................................................................. 28
Tablo 3. Yönetsel Özellikler Hakkındaki Görüşler..................................................................................................... 29
Tablo 4. Çeşitli Hizmet ve Olanakların Yeterlilik Düzeyleri....................................................................................... 30
Tablo 5. Uygulama ve Hizmetlerin Yeterlilik Düzeyleri. ........................................................................................... 31
Tablo 6. Yönetsel Özelliklerin Yeterlilik Düzeyleri. ................................................................................................... 32
Tablo 7. Çeşitli Hizmet ve Olanakların Yeterlilik Düzeyleri....................................................................................... 33
Tablo 8. Uygulama ve Hizmetlerin Yeterlilik Düzeyleri. ........................................................................................... 34
Tablo 9. Akademik Rehberlik/Danışmanlık Hizmetlerinin Yeterlilik Düzeyleri......................................................... 34
Tablo 10. Ege Üniversitesi’nin Yürüttüğü Faaliyetlerin/Çalışmaların Yeterlilikleri.................................................... 35
Tablo 11. Ege Üniversitesi’nin Temel Değerleri Hakkındaki Görüşler. ..................................................................... 36
Tablo 12. Ege Üniversitesi’nin Paydaşları................................................................................................................. 37
Tablo 13. Kadrolu Akademik Personel Sayısı. .......................................................................................................... 48
Tablo 14. Kadrolu İdari Personel Sayısı.................................................................................................................... 49
Tablo 15. Çalıştıkları Pozisyonlara Göre İstihdam Edilen İşçi Sayıları....................................................................... 50
Tablo 16. Hizmet Alımı Sureti İle İstihdam Edilen Personel Sayıları (İhale Sureti İle Temin Edilen)......................... 51
Tablo 17. Bilgisayar Sayıları..................................................................................................................................... 54
Tablo 18. Kütüphane Kaynakları.............................................................................................................................. 55
Tablo 19. Kullanılan Otomasyon ve Programlar....................................................................................................... 56
Tablo 20. Bütçe Giderlerinin Gelişimi...................................................................................................................... 58
Tablo 21. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi....................................................................................................................... 59
Tablo 22. 2014-2018 Ege Üniversitesi Stratejik Amaçları, Hedefleri ve Sorumlu Birimler....................................... 69
Tablo 23. Yıllara Göre Özel Bütçe Başlangıç Ödenek Dağılım Tablosu...................................................................... 79
Tablo 24. Yıllara Göre Finans Kaynakları Tablosu...................................................................................................... 80
Tablo 25. Stratejik Plan İçin Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tablosu............................................................................. 81
Tablo 26. Performans Göstergeleri Tablosu.............................................................................................................. 86
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...110
Powered by FlippingBook