EÜ Stratejik Plan 2014-18 - page 5

5.6. GZFT Analizi
........................................................................................................................................................
60
5.6.1. Güçlü Yönler
..............................................................................................................................................
60
5.6.2. Zayıf Yönler
................................................................................................................................................
60
5.6.3. Fırsatlar
......................................................................................................................................................
60
5.6.4. Tehditler
.....................................................................................................................................................
61
6. Çevre Analizi
............................................................................................................................................................
61
6.1. PEST Analizi
......................................................................................................................................................
61
6.1.1. Politik Faktörler
............................................................................................................................................
61
6.1.2. Ekonomik Faktörler
......................................................................................................................................
61
6.1.3. Sosyo-Kültürel Faktörler
............................................................................................................................
61
6.1.4. Teknolojik Faktörler
...................................................................................................................................
61
7. Üst Politika Belgeleri ve Tematik Strateji Belgeleri ile Stratejik Plan İlişkisi
.........................................................
62
1. Misyon Bildirimi
.......................................................................................................................................................
67
2. Vizyon Bildirimi
........................................................................................................................................................
67
3. Temel Değerler
.........................................................................................................................................................
68
4. Temel Varsayımlar
. ...................................................................................................................................................
68
5. Amaç ve Hedefler
. ...................................................................................................................................................
68
IV. MALİYETLENDİRME
. .................................................................................................................
79
1. İzleme ve Değerlendirme Süreci
............................................................................................................................
85
2. Performans Göstergeleri
.........................................................................................................................................
86
EK 1: Üst Politika Belgeleri ve Tematik Strateji Belgeleri ile Stratejik Plan İlişkisi
...................................................
93
III- GELECEĞE BAKIŞ
IV- MALİYETLENDİRME
V- İZLEME VE DEĞERLENDİRME
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...110
Powered by FlippingBook