EÜ Stratejik Plan 2014-18 - page 4

İÇİNDEKİLER TABLOSU
SUNUŞ
.............................................................................................................................................................................
5
1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci
.........................................................................................................................
9
2. Bir Bakışta Stratejik Plan
..........................................................................................................................................
11
3. Kurulan Komisyonlar
...............................................................................................................................................
13
4. 2008-2012 Yılı Ege Üniversitesi Stratejik Planı’nın Değerlendirmesi
..................................................................
16
1. Ege Üniversitesi’nin Tarihsel Gelişimi
.....................................................................................................................
22
2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
. ...............................................................................................................
23
3. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler
.....................................................................................................................
25
4. Paydaş Analizi ve Paydaş Matrisi
. ............................................................................................................................
26
4.1. Akademik Personel Memnuniyet Anketi
........................................................................................................
26
4.2. İdari Personel Memnuniyet Anketi
..................................................................................................................
30
4.3. Öğrenci Memnuniyet Anketi
...........................................................................................................................
33
4.4. Dış Paydaş Anketi
..............................................................................................................................................
35
4.5. Paydaş Matrisi
...................................................................................................................................................
37
4.6. Paydaş Analizi ve Stratejik Plan İlişkisi
..............................................................................................................
43
5. Kuruluş İçi Analiz
......................................................................................................................................................
44
5.1. Kuruluşun Yapısı
...............................................................................................................................................
44
5.1.1. Örgüt Yapısı
...............................................................................................................................................
44
5.1.2. Organizasyon Şeması
................................................................................................................................
47
5.2. İnsan Kaynakları
. ..............................................................................................................................................
48
5.2.1. Akademik Personel Sayıları
......................................................................................................................
48
5.2.2. İdari Personel Sayıları
...............................................................................................................................
49
5.3. Kurum Kültürü
..................................................................................................................................................
52
5.4. Teknolojik Kaynaklar
.........................................................................................................................................
52
5.5. Mali Durum
.......................................................................................................................................................
57
5.5.1. Bütçe Uygulama Sonuçları
.......................................................................................................................
58
5.5.1.1 Bütçe Giderleri
...................................................................................................................................
58
5.5.1.2 Bütçe Gelirleri
....................................................................................................................................
59
I. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
II- DURUM ANALİZİ
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...110
Powered by FlippingBook