EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
97
Ar!. Gör. Faruk URGANLI (ÖYP)
1817
Uzman Adil YILMAZ
1924
Müh. Nail BULUT
5242
Müh. Levent SERG"N
5241
ELEKTROMANYET"K ALANLAR VE M"KRODALGA TEKN. ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. "brahimALGIN
1835
Yrd. Doç. Dr. Yavuz ÖZTÜRK
5246
Ar!. Gör. Serhat KÜÇÜKDERMENC" (ÖYP)
5246
ENERJ" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA
5122
Yrd. Doç. Dr. M. Turhan ÇOBAN
5387 - 1898
313
Ar!. Gör. Y. Müh. Gökhan GÜRLEK
1898
302
Ar!. Gör. Y. Müh. A. Aytaç KARAKU$
1898
217
Ar!. Gör. Y. Müh. Utku $ENTÜRK
1898
214
GEOTEKN"K ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Doç. Dr. SelimALTUN
1585 - 2541
116
Doç. Dr. RecepYILMAZ
1656 - 2541
114
Yrd. Doç. Dr. Devrim ERDO%AN
5168 - 2541
136
Ar!. Gör. Dr. Tu#ba ESKI$AR
5167 - 2541
120
Ar!. Gör. Dr. Alper SEZER
5176 - 2541
118
GIDAMÜHEND"SL"#" BÖLÜMÜ
Faks
342 75 92
Böl. B!k. Prof. Dr. $ebnemTAVMAN
3001
388 23 95
Sekreterlik
3001 - 1320
Bölüm Ba!kanYard. Prof. Dr. Yekta GÖKSUNDUR 3001
Bölüm Ba!kanYard. Doç. Dr. Duygu KI$LA
3001
Yrd. Doç. Dr. Seher KUMCUO%LU ÖZTÜRK
3023
Yrd. Doç. Dr. Seda ERSUS B"LEK
2061
Yazı I!leri
3002
Mühendis Dr. "smail EREN 1311
Fotokopi ve Tez Odası 3030
Ekmekçilik Tesisi 1318
Teknik "!ler 1812
Kazan Dairesi 3050
Bilgisayar Lab. 3046
Mikrobiyoloji Lab. 1317
Kimyasal Malzeme Lab. 3015
Gıda Bilimler Lab. 3047
Süt Lab. 3048
Meyve Sebze Lab. 1313
Biyoteknoloji Lab. 3048
Ekmek Satı! 1814
- MÜHEND!SL!KFAKÜLTES!
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...250