EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
95
Yrd. Doç. Dr. Suphi Suri!van ÖNCEL 2582
Ar!. Gör. Dr. $evket KARAÇANCI
2582
Ar!. Gör. Dr. ArzuYILDIRIM
2582
Ar!. Gör. Dr. Ay!e NALBANTSOY
2582
Ar!. Gör. Dr. $adiye HAYTA
2582
Ar!. Gör. Emek ASLAN
2582
Ar!. Gör. Esra "MAMO%LU
2582
Ar!. Gör. Sultan GÜLÇE "Z
2582
Ar!. Gör. Pınar NARTOP 2582
Ar!. Gör. "smail Hakkı AKGÜN
2582
Ar!. Gör. Tu#ba KESK"N
2582
Ar!. Gör. Müge "$LETEN HO$O%LU
2582
Ar!. Gör. Mehmet Özgün ÖZEN 2582
Ar!. Gör. $eref AKAY 2582
Ö#r. Gör. Erdinç "K"ZO%LU 2582
BiyologYüksel GEZG"N
2582
DER" MÜHEND"SL"#" ANAB"L"MDALI
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Altan AF$AR
2910 - 2644
374 63 69
Prof. Dr. Gürbüz GÜLÜMSER
2925
115
Doç. Dr. Behzat Oral B"TL"SL"
2644
119
Doç. Dr. Bahri BA$ARAN
2644
120
Doç. Dr. Elif Eser EKE BAYRAMO%LU
2644
121
Doç. Dr. Mehmet Mete MUTLU
1414 - 2644
123
Doç. Dr. Ahmet ASLAN
1415 - 2644
116
Doç. Dr. Hasan ÖZGÜNAY
1415 - 2644
119
Yrd. Doç. Dr. Bekir YILMAZ
2648 - 2644
114
Yrd. Doç. Dr. Selime ÇOLAK
1412 - 2644
118
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ata KARAVANA
2644
122
Ar!. Gör. Dr. Gökhan ZENG"N
2644
125
Ar!. Gör. Arife Canda! ADIGÜZEL ZENG"N
2644
126
Ar!. Gör. Nuray Olcay I$IK
2644
122
Ar!. Gör. Bu#ra OCAK
2644
115
Ar!. Gör. Onur YILMAZ
2644
126
Ar!. Gör. Ersin ÖNEM
2644
115
Ar!. Gör. Ali YORGANCIO%LU
2644
115
Ar!. Gör. Çi#dem KILIÇARSLAN
2644
124
Ar!. Gör. Nilay ÖRK
2644
124
Ara!tırma ve Uygulama "!letmesi
2739 - 2744
Uzman Dr. Deniz KALENDER
2644
127
Uzman Mete SA%LAM
2739 - 2744
- MÜHEND!SL!KFAKÜLTES!
1...,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95 97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,...250