EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
93
MÜHEND!SL!K FAKÜLTES!
ÜST YÖNET"M
Faks
374 14 01
Dekan Prof. Dr. Rabeno KURYEL
Özel Kalem
2750 - 2756
388 00 16
DekanYard. Prof. Dr. YaseminTOPALO%LU
2750 - 1571
388 00 16
342 75 91
DekanYard. Prof. Dr. Kambiz RAMYAR
2750 - 1570
388 00 16
373 32 88
DekanYrd. Özel Kalem
1570 - 3077
342 75 91
Fakülte Sekreteri Mehtap GÜRBÜZ
2752
388 16 16
"DAR" "!LER BÜROLARI
Yazı ve Kurul "!leri Bürosu
2754
Özlük "!leri Bürosu
2796
342 34 90
Ö#renci "!leri Bürosu
2778 - 2793
374 70 54
Muhasebe Bürosu
2771
388 78 58
Maa! "!leri Bürosu
2039
388 42 84
Döner Sermaye Saymanlı#ı
2792
Ta!ınır "!lemleri Birimi
2762
"dare Amirli#i
2779
Ta!ıtlar Amirli#i
2768
Bilgisayar Laboratuarı
2773
TEKN"K H"ZMET ATÖLYELER"
Atölyeler $efli#i
2776
Elektrik Atölyesi
2770
Mekanik Atölye ve Kaynak Atölyesi
1574
"n!aat
1574
Sıhhi Tesisat
2770
Kazan Dairesi
2758
Marangoz Atölyesi
2766
Yemekhane
2780
B"LG"SAYAR B"L"MLER" ANAB"L"MDALI
A.B.D. B!k. Prof. Dr. Levent TOKER
2585
Prof. Dr. Halil $ENGONCA 2586
Prof. Dr. Serdar KORUKO%LU 2593
Prof. Dr. Mustafa TÜRKSEVER 2597
Prof. Dr. YaseminTOPALO%LU 2591
Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk ERDUR 5319
Yrd. Doç. Dr. Murat Osman ÜNALIR 2590
Yrd. Doç. Dr. Vecdi AYTAÇ 5324
Yrd. Doç. Dr. Ahmet EGESOY 5334
- MÜHEND!SL!KFAKÜLTES!
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...250