EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
88
EGEÜN!VERS!TES!TELEF NREHBER! -
S"NEMA ANAB"L"MDALI
A.B.D Ba!kanı Doç. Dr. Lale KABADAYI
1646
160 388 48 37
Yrd. Doç. Dr. A. CemGÜZEL
1562
126 388 48 37
FOTO#RAF VE GRAF"K ANAB"L"MDALI
A.B.D Ba!kanı Doç. Dr. Zühal ÖZEL SA%LAMT"MUR
169
388 48 37
Yrd. Doç. Dr. $ebnem SOYGÜDER
2272
161 388 48 37
Yrd. Doç. Dr. Ahmet "MANÇER 2224
122 388 48 37
Ar!. Gör. Alahattin KANLIO%LU
2272
161 388 48 37
Ar!. Gör. "lknur GÜRSES AKBAYKAL
167 388 48 37
Ar!. Gör. Ahmet OKTAN (35. MADDE) 311 18 61
Ar!. Gör. Feridun N"ZAM (35. MADDE) 170
Ar!. Gör. Aslı ERC"YE$ (35. MADDE) 170
Ar!. Gör. Murat AYTA$ (35. MADDE) 136
Ar!. Gör. Yavuz KÜÇÜKALKAN (35. MADDE) 171
Ar!. Gör. Ahmet DÖNMEZ (35. MADDE) 150
Ar!. Gör. Halit KARTAL (35. MADDE) 136
Ar!. Gör. U#ur BAKAN (35.MADDE) 170
REKLAMCILIK BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Müge ELDEN
3988
123 388 48 37
BölümB!k. Yard. Prof. Dr. F. Belma GÜNER" FIRLAR 1557
BölümB!k. Yard. Yrd. Doç. Dr. SinemYEYGEL ÇAKIR 2223
Bölüm Sekreteri
1853 117 388 3110
388 48 37
GENEL REKLAMCILIK ANAB"L"MDALI
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. Müge ELDEN 1634 119 388 48 37
Prof. Dr. F. Belma GÜNER" FIRLAR
1557
149
Doç. Dr. I!ıl KARPAT AKTU%LU
1564
152
Yrd. Doç. Dr. Hilmi MAKTAV
2987
Yrd. Doç. Dr. SinemYEYGEL ÇAKIR
2223
Ö#r. Gör. Dr. E. ÖZEN OKAT ÖZDEM
2223
Ar!. Gör. U#ur BAKIR
1858
Ar!. Gör. Murat ÇEL"K 1858
GÖRSEL "LET"!"MTASARIMBÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Zafer ÖZDEN
1638
130 311 16 38
388 48 37
Sekreterlik
1853
117 311 18 53
388 31 10
388 48 37
Prof. Dr. Zafer ÖZDEN
1638 130 388 48 37
Yrd. Doç. Dr. Murat ÜNAL
1856
311 18 56
Ö#r. Gör. CemGÜZELO%LU
1856
311 18 56
!LET!"!MFAKÜLTES!
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...250