EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
86
K"!"LERARASI "LET"!"MANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. E. Demet GÜRÜZ 1851
145
388 48 37
Prof. Dr. Gaye ÖZDEM"R
172
388 48 37
Doç. Dr. $. Emet GÜREL
1564
152 388 48 37
ARA!TIRMA YÖNTEMLER" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. FüsunTOPSÜMER 1563
151
388 48 37
Doç. Dr. Elif YILDIZ
1635
124
388 48 37
Yrd. Doç. Dr. Hidaye Aydan S"LKÜ
1859
Ar!. Gör. MineYEN"ÇER" ALEMDAR
1636
154
388 48 37
Ar!. Gör. Ebru BELKIS GÜZELO%LU
171
388 48 37
KURUMSAL "LET"!"MANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Z. Beril Akıncı VURAL 1630
118
388 48 37
Doç. Dr. Müjde KER D"NCER
1646
160
388 48 37
Doç. Dr. Nilay BA$OK
1646
160
388 48 37
Ar!. Gör. Gül CO$KUN
167
388 48 37
Ar!. Gör. Mikail BAT
1643
150
388 48 37
GAZETEC"L"K BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Gülgün ERDO%ANTOSUN
311 15 59
SekreterL"K
1853 - 3989 117
388 31 10
Bölüm Ba!kanı Yard. Doç. Dr. Selda AKÇALI 157
388 48 37
Bölüm Ba!kanı Yard. Hanifi KURT 117 388 18 53
GENEL GAZETEC"L"K ANAB"L"MDALI
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Gülgün ERDO%ANTOSUN
311 15 59
Doç. Dr. Ferlal ÖRZ
311 18 62
Doç. Dr. Selda AKÇALI
157
388 48 37
Yrd. Doç. Dr. SıdıkaYILMAZ
1859
311 18 59
Yrd. Doç. Dr. Soner YA%LI
164
388 48 37
Yrd. Doç. Dr. Suavi TUNCAY
1854
311 18 54
Yrd. Doç. Dr. Hanifi KURT 168 388 48 37
Ar!. Gör. Gökçen BA$ARAN "NCE
3989
168
388 48 37
Ar!. Gör. SinemÇAMBAY
2227
311 22 27
Ar!. Gör. $adiye DEN"Z
2227
311 22 71
BASIN EKONOM"S" VE "!LETMEC"L"#" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Doç. Dr. ". Pelin DÜNDAR
1557
388 48 37
Doç. Dr. Ahsen ARMA%AN
1635
124
388 48 37
Yrd. Doç. Dr. Çi#demD"R"K
2222
Ar!. Gör. Aslı ELGÜN
2222
- !LET!"!MFAKÜLTES!
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...250