EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
7
ABONELER!ND!KKAT EDECEKLER! HUSUSLAR
1. Telefon görü!melerinde önce kendinizi tanıtınız.
2. Bilinmeyen numaraları rehberden bulunuz. Dı! hatlardan gelen ça#rı yo#unlu#u nedeniy-
le bilinmeyen numaraları santral memurlarına sormayınız. Santralde bilinmeyen numaralar
servisi yoktur.
3.Telefon rehberinewww.ege.edu.tr veya
adreslerinden ula!abilirsiniz.
SANTRALLER"N ÇALI$MA SAATLER"
Kampüs Merkez Telefon Santrali tatil günleri hariç: 08:00 – 17:00
Tıp Fakültesi Telefon Santrali tatil günleri dahil 24 saat
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...250