EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
75
Ar!. Gör. Nigar ARDIÇ ÇEL"K
5587
Ar!. Gör. ÖzlemÖZÇEREZC" 5589
ÇOCUK HASTALIKLARI HEM!"REL"#" ANAB"L"MDALI
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. Zümrüt BA$BAKKAL 5503
Sekreterlik 5531
Yrd. Doç. Dr. Zehra Bahire BOLI$IK
5543
Yrd. Doç. Dr. Hatice BALYILMAZ
5528
Yrd. Doç. Dr. FigenYARDIMCI 5573
Ar!. Gör. Ay!e ERSUN 5526
Ar!. Gör. Nurdan AKÇAY
5609
Ar!. Gör. Gülçin GERÇEKER 5541
Ar!. Gör. Betül YAVUZ
5610
PS"K"YATR" HEM!"REL"#" ANAB"L"MDALI
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. M. Olcay ÇAM 5509
Sekreterlik 5582
Doç. Dr. Esra ENG"N 5564
Yrd. Doç. Dr. M. Gönül ÖZGÜR
5525
Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
5546
Yrd. Doç. Dr. $eyda DÜLGERLER
5600
Ar!. Gör. Dr. SerapYILDIRIMÇAM 5545
Ar!. Gör. Emel ÖZTÜRK
5559
HALK SA#LI#I HEM!"REL"#" ANAB"L"MDALI
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY 5518
Sekreterlik 5548
Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL 5513
Doç. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN 5580
Yrd. Doç. Dr. $afak ERGÜL 5575
Yrd. Doç. Dr. Melek ARDAHAN 5568
Ar!. Gör. Renginar ÖZTÜRK DÖNMEZ 5527
Ar!. Gör. Özüm ERK"N BALYACI 5603
Ar!. Gör. Jülide GÜL"ZARYILDIRIM 5604
HEM!"REL"KTE YÖNET"MANAB"L"MDALI
A.B.D Ba!kanı Yard. Doç. Dr. Fahriye VATAN
5508
Sekreterlik 5583
Ar!. Gör. MeltemDURSUN 5547
HEM!"REL"KTE Ö#RET"MANAB"L"MDALI
A.B.D Ba!kanı Yrd. Doç. Dr. Fatma ORGUN ÖZTÜRK 5519
Sekreterlik 5583
Ö#r. Gör. Dr. Nilay KENAR ÖZKÜTÜK
5627
Ar!. Gör. Hale SEZER
5577
- HEM"!REL!KFAKÜLTES!
1...,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,...250