EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
74
"Ç HASTALIKLARI HEM!"REL"#" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Gülümser ARGON
5505
Sekreterlik 5581
Prof. Dr. Zehra Çiçek FADILO%LU 3191 - 5502
Prof. Dr. Aynur ESEN
5535
Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN
5510
Doç. Dr. Asiye DURMAZ AKYOL
5507
Yrd. Doç. Dr. YaseminYILDIRIM KUZEYL"
5572
Yrd. Doç. Dr. Öznur USTAYE$"LBALKAN
5598
Yrd. Doç. Dr. Serap ÖZER
5599
Yrd. Doç. Dr. YaseminTOKEN 5576
Ar!. Gör. Sevgin SAMANCIO%LU
5618
Ar!. Gör. Filiz ÖZEL
5560
Ar!. Gör. Tu#ba AKSU
5620
Ar!. Gör. Hülya SARSILMAZ 5578
Ar!. Gör. Mahmut ATE$ 5536
Ar!. Gör. Birgül VURAL DO%RU 5560
CERRAH" HASTALIKLARI HEM!"REL"#" ANAB"L"MDALI
A.B.D.Ba!kanı Doç. Dr. MeryemYAVUZ
5537
Sekreterlik 5548
Doç. Dr. Fatma DEM"RKORKMAZ
5506
Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR 5503
Yrd. Doç. Dr. Esma TOPRAK ÖZ$AKER
5569
Ar!. Gör. Burak $AH"N KÖZE 5571
Ar!. Gör. Aliye OKGÜN ALCAN
5594
Ar!. Gör. NurtenTA$DEM"R
5607
Ar!. Gör. Züleyha SEK"
5595
Ar!. Gör. Kevser YETER
3190
182
Ar!. Gör. Kevser KARACABAY 5596
Ar!. Gör. Selda KARABEL" 5606
Ar!. Gör. Yasemin ALTINBA$ 5605
Ar!. Gör. Arzu ASLAN 5515
KADIN SA#LI#I HEM!"REL"#" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Ümran SEV"L
5544
Sekreterlik 5553
Doç. Dr. Oya ÜNDER KAVLAK
5528
Yrd. Doç. Dr. Aynur SARUHAN
5520
Yrd. Doç. Dr. $enay ÜNSAL ATAN
5523
Ar!. Gör. Sezer ER GÜNER"
5540
Ar!. Gör. Duygu GÜLEÇ
5614
Ar!. Gör. Ru!en ÖZTÜRK
5611
Ar!. Gör. Sevgül DÖNMEZ
5612
Ar!. Gör. Hande DA% 5613
- HEM"!REL!KFAKÜLTES!
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...250