EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
73
HEM"!REL!K FAKÜLTES!
YÖNET"M
Santral - 1 3190 - 3191 - 5500 390 31 90 - 91- 93
Santral - 2
3199 - 3198 - 4651 390 31 98 - 99
Faks
388 63 74
Dekan Prof. Dr. Çiçek FADILO%LU
Özel Kalem
3190 - 5500
311 55 00
DekanYard. Prof. Dr. Didar Zümrüt BA$BAKKAL 5503
311 55 03
DekanYard. Doç. Dr. Fatma ORGUN ÖZTÜRK 5519 311 55 19
FakülteSekreteri Ali IhsanYILMAZ
3195 - 5565
311 55 65
YÖNET"MH"ZMETLER"
Yazı "!leri
5553 311 55 53
Özlük "!leri
3196 - 5514
311 55 14
Ö#renci "!leri
3192 - 5517
311 55 17
Ö#renci "!leri 5586 - 5584 - 5585 311 55 86 - 85 - 84
Muhasebe
3194 - 5583 - 5582 311 55 83 - 82
Ambar Memuru 5530
Yayın "!leri
5548
Okuma Salonu
5512
Teknik "!ler (Ders Araçları)
5532
Fotokopi Servisi
5522
Seminer Salonu
5551
Bilgisayar Laboratuvarı
5531
Kazan Dairesi
5533
Ö#renci Kantini
1612
Danı!ma
5554
Prof. Dr. "nci EREFE Toplantı Salonu
5513
Seminer Salonu
5551
Sa#lık Bil. Yazı! Etik Kurul 5581
HEM!"REL"K ESASLARI ANAB"L"MDALI
A.B.D Ba!kanı Prof. Dr. Leyla KHORSHID
5557
311 55 57
Sekreterlik 5531
311 55 37
Prof. Dr. "smet E$ER
5504
Doç. Dr. Ayten ZAYBAK
5538
Doç. Dr. Ülkü GÜNE$
5521
Yrd. Doç. Dr. $ebnemÇINAR YÜCEL
5576
Ar!. Gör. Elif GÜNAY "SMA"LO%LU 5615
Ar!. Gör. Elçin ÜLKER 5615
Ar!. Gör. Duygu BAYRAKTAR 5598
Ar!. Gör. ElemKOCAÇAL GÜLER
5562
Ar!. Gör. Ay!e DEM"RAY
5516
- HEM"!REL!KFAKÜLTES!
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...250