EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
68
Doç. Dr. Ömer KOZ
2371
Yrd. Doç. Ye!imGÜL SALMAN
5445
Ar!. Gör. Dr. Nazlı SARIKAHYA
5452
Ar!. Gör. Leman ALKAN KARADEN"Z
2371
Ar!. Gör. Derya GÜLCEMAL
2371 - 5452
Ar!. Gör. SedaYÜKSEKDANACI
2371
Dr. Fatma TELL"
2371
Dr. Safiye ÖZTÜRK
2371 - 5452
Kimy. Gökan KÖK
5452
Kimy. Naci ÇINAR
1703
Kimy. Cumhur ATE$
2368
Kimy. Bekir HÜRO%LU
5455
Kimy. Veysi KAMAR
5455
Y. Kimyager Meryem KORUYUCU
5452
Ara!tırmacı BayramBA$
1703
Organik Ara!tırma Laboratuvarı
2371 - 5449
Endüstriyel Organik Lab.
1766 - 1771
Hizmetli Odası
5453
MATEMAT"K BÖLÜMÜ
Faks
342 69 51
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Pınar DÜNDAR
2331
Sekreterlik
2333
Böl. Ba!k. Yard. Yrd. Doç.Elgin KILIÇ
1743
Böl. Ba!k. Yard. Yrd. Doç. Dr. Tahsin ÖNER
2263
Ö#renci "!leri
1755
Toplantı ve Çay Salonu
2843
Bilgisayar Laboratuvarı
5420
Lisansüstü Ö#r. Odası
5413
Hizmetli Odası
2843
CEB"R VE SAYILAR TEOR"S" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Nurcan ARGAÇ
2344
Doç. Dr. Alev FIRAT
1748
Doç. Dr. Emine ALBA$
2341
Yrd. Doç. Dr. Ça#rı DEM"R
2265
Ar!. Gör. Alper ÜLKER
1747
Ar!. Gör. Nihan BAYDAR
1747
GEOMETR" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Ali ÇALI$KAN
2334
Yrd. Doç. Dr. Emin ÖZYILMAZ
1749
Yrd. Doç. Dr. Bahadır TANTAY
1754
Ar!. Gör. $erife Nur YALÇIN
5419 - 2338
- FENFAKÜLTES!
1...,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,...250