EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
67
Dr. Tülin Ç"FTÇ"
5447
Dr. Aslı ERDEM
1780
Kimyager Dr. Özgür ARAR
2389
Kimyager Serpil ESENTÜRK
2830
Kimyager Reyhan ÇEV"K
5455
Y. Kimyager Aydan ELÇ" BA$ARAN
2830
Teknisyen Derya VATANSEVER
5455
Voltametri Lab.
1703
EGEPAL Laboratuvarı
2368
ANORGAN"K K"MYA ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Sevil "R"$L"
2454
Doç. Dr. Hayati TÜRKMEN
1713
Ar!. Gör. Dr. Süleyman GÜLCEMAL
1581
Ar!. Gör. Serpil DEN"ZALTI
2398
Dr. Sema SERT
1780
Uzman Salih GÜLNAZ
1581
Anorganik Kimya Ara!tırma Laboratuvarı
1772 - 2398
Hizmetli Odası
5454
F"Z"KOK"MYA ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Mehmet BALCAN
1777
Prof. Dr. Turan ÜNAK
2351 - 1733
Doç. Dr. Arma#an KINAL
2395
Yrd. Doç. Dr. Nursel ACAR SELÇUK"
2387
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKAT
2388
Ar!. Gör. Dr. Yeliz YILDIRIM
2352
Ar!. Gör. Dr. Esra EvrimYALÇINKAYA
1778
Ar!. Gör. Fehmi SALTAN
2352
Dr. Ebru Ayan MAVIO%LU
2393
Fizikokimya Ara! Lab.
2393
G.C. Cihaz Odası
5450
Bilgisayar Laboratuvarı
5456
ORGAN"K K"MYA ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Süheyla KIRMIZIGÜL
2816
Prof. Dr. JaleYANIK
2386
Prof. Dr. Engin ÇETINKAYA
2366
Prof. Dr. Hüseyin ANIL
2370
Prof. Dr. Demet ASTLEY
1779
Prof. Dr. Özgen ÇALI$KAN
2369
Doç. Dr. Stephan ASTLEY
5451
Doç. Yurdanur AKGÜL
5448
Doç. Dr. Tamer KARAYILDIRIM
2329
- FENFAKÜLTES!
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...250