EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
64
Ar!. Gör. Ebru KOCADA% KOCAZORBAZ
5487
Ar!. Gör. Ça#rı ALTU%
2455
Ar!. Gör. Umut MENGÜLLÜO%LU
2455
Ar!. Gör. Sevil ZENC"R
5489
Ar!. Gör. Caner GEY"K
5487
Ar!. Gör. Güliz AK
5489
UzmanTaylan K. ÖZTÜRK
2455
Biyokimya Ara!tırma Laboratuvarı 1 - 2
1774 - 5490
Biyokimya Ara!tırma Laboratuvarı 3 - 4 - 5
5491 - 5492 - 5424
Biyoteknoloji Ara!tırma Laboratuvarı
5421
Moleküler Biyokimya Ara!tırma Laboratuvarı
5496
So#uk Oda
5424
Hizmetli Odası 5487
F"Z"K BÖLÜMÜ
Faks 311 28 33
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Nadide KAZANCI
2373 - 5434
388 18 92
Sekreterlik
2373 - 2377
Toplantı Salonu
1756
Hizmetli Odası (Zemin Kat)
5429
Hizmetli Odası (1.Kat)
5432
Mekanik Atölyesi
5436
Yüksek Lisans Odası 5427
GENEL F"Z"K ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Nadide KAZANCI
2845
Prof. Dr. Mustafa TEPE
2819
Yrd. Doç. Dr. TeomanYILDIZ
1758
Yrd. Doç. Dr. Özgür MASALCI
5439
Yrd. Doç. Dr. "pek $AH"N
2854
Ar!. Gör. Dr. Hümeyra ÖRÜCÜ
2363
Ö#r. Gör. Nilgün ÖZ"$
2374
Ar!. Gör. "brahimÖZKEN
2372
Ar!. Gör. Nilgün ÖZ"$ 2374
Elektronik Lab. Tekn. SüleymanTA$DELEN
1760
Müh. Birhan KURT
1764
Superiletkenlik Ar!. Lab.
1761
Fizik Lab. 1 - 2
1720
Sivi Kristal Ar!. Lab.
2378
Elektrik Lab.
5430
Elektronik Lab.
1760 - 5431
- FENFAKÜLTES!
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...250