EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
62
Ar!. Gör. Dr. ÖzlemABACI
2811
Ar!. Gör. Dr. Esra Ersoy ÖMERO%LU
2811
Ar!. Gör. Ay!egül YOLTA$
5406
Ar!. Gör. Burcu ÇERÇ"
2442
Ar!. Gör. Burçin SAYGILI
1518
Ar!. Gör. $ennur ÇALI$KAN
2442
Biyolog Caner VURAL
5406
HidrobiyologTekin GEZER
1518 - 5020
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
2431
Ara!tırma Laboratuvarları
2311
Zemin Kat Biyoteknoloji Ara!. Lab.
2840
EGEM"KAL  M"KROB"YOLOJ"K ANAL"Z LABORATUVARI 
Faks
311 50 21
Müdür Prof. Dr. Güven ÖZDEM"R
1519
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa ATE$
2255
Sekreterlik
5021
Uzman Aslı $AH"NER
5022
HidrobiyologTekin GEZER
1518 - 5020
Teknisyen Nilüfer ELÇ"
1518 - 5020
Moleküler Biy. ve Gen. Lis. Ö#r. Lab.
5023
H"DROB"YOLOJ" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Atakan SUKATAR
2447
Yrd. Doç. Dr. "nci TÜNEY
5463
Ar!. Gör. Esra ÖZTÜRK
5463
Hidrobiyoloji Laboratuvarı
5463
ZOOLOJ" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Gürsel ERGEN
2416
Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN
2406
Prof. Dr. Osman PARLAK
2401
Prof. Dr. Mehmet SIKI
1565
Prof. Dr. ". EthemÇEVIK
2410
Prof. Dr. Tanju KAYA
1567 - 2348
Prof. Dr. BayramGÖÇMEN
1795
Prof. Dr. U#ur KAYA
2412
Prof. Dr. Önder DEVEC"
2849
Prof. Dr. Sema "$"SA% ÜÇÜNCÜ
2403
Doç. Dr. Dinçer AYAZ
1790
Doç. Dr. Ferah SAYIM
1783
Doç. Dr. Bekir KESK"N 2448
Yrd. Doç. Dr. Ahmet MERMER
1792
Yrd. Doç. Dr. Hatice KARAK"$"
2262
- FENFAKÜLTES!
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...250