EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
59
FEN FAKÜLTES!
YÖNET"M
Faks
388 10 36
Dekan Prof. Dr. Nadide KAZANCI
Özel Kalem
2301 - 2303
388 10 92
DekanYard. Prof. Dr. Varol KESK"N
2302 - 2306 -5142
388 18 93
DekanYard. Doç. Dr. Sinan AKGÖL
2302 -1707 - 5141
388 18 93
Özel Kalem
1710 - 2302
388 18 93
Fakülte Sekreteri Yusuf $EN
1714
YÖNET"MH"ZMETLER"
Kurul veYayın "!leri Bürosu
2305
Özlük "!leri Bürosu
1707 - 2307
Ö#renci "!leri Bürosu
2812 - 2345 - 5143
Muhasebe Bürosu
2313
Maa! Bürosu
2315
Ayniyat Bürosu
2310
Yazı "!leri
1702
Döner Sermaye
2309 -5145
Halkla "li!kiler
1702
388 10 93
Bilgisayar Lab.
1705
Ö#renci Temsilcisi Odası
1804
A Blok Konferans Salonu
1715
"dare Amiri
2319
Evrak Kayıt
2312
Hizmetli Odası
2829
Güvenlik
1712
Yemekhane
2324
TEKN"K H"ZMETLER
Atölye $efli#i
2314 - 2316
Baskı ve Teksir Atölyesi
2308
Kalörifer Merkezi
2397
Elektrik Atölyesi
2399
ASTRONOM" VE UZAY B"L"MLER" BÖLÜMÜ
Faks
373 14 03
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Serdar EVREN
2322
373 14 03
Sekreterlik
2332
Bölüm Ba!kanYrd. Doç. Dr. Kadri YAKUT
2235
- FENFAKÜLTES!
1...,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...250