EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
54
Yrd. Doç. Dr. Alper BA$BAY
5270
128
Yrd. Doç. Dr. Zeynep C"HANG"R ÇANKAYA
5256
134
Yrd. Doç. Dr. Makbule BA$BAY
5263
135
Ö#r. Gör. Dr. Osman Ferda BEYTEK"N
3150
118
Ö#r. Gör. Dr. Barı! YAKA
3151
119
Ö#r. Gör. Dr. Serkan DEN"ZL"
3151
119
Ö#r. Gör. Dr. Hanife PEHL"VAN
3376
121
Ö#r. Gör. Dr. Tahsin O#uz BA$OKÇU
3376
121
Ar!. Gör. Dr. Elif ERCAN
3152
122
Ar!. Gör. Dr. DidemARLI
3372
137
Ar!. Gör. "smet KOÇ
3350
118
Ar!. Gör. Betül MEYDAN
3152
122
Ar!. Gör. Burcu PAMUKÇU
3373
124
Ar!. Gör. Esra ÇAKAR
3373
124
Ar!. Gör. Yakup ÖZ
114
Ar!. Gör. Ahmet D"KBAYIR
4198
113
Ar!. Gör. Yasin AY
3372
137
Ar!. Gör. Murat ARSLAN
114
Ar!. Gör. Ay!egül KADI
114
Ar!. Gör. Kasım KARATA$
4198
113
Ar!. Gör. Nevcan DEM"R
4198
113
Memur
5259
123
Kat Görevlisi
116
GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Doç. Dr. MerihTEK"N BENDER
3148
220
Sekreterlik
2229
Yrd. Doç. Dr. Melek $AHAN
3147
217
Yrd. Doç. Dr. Dizar ERC"VAN ZENC"RC"
4161
222
Ar!. Gör. Kamuran KÖSEO%LU
3149
210
"LKÖ#RET"MBÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Kadir ASLAN
4163
101
Sekreterlik
1628
226
Prof. Dr. HülyaYILMAZ
2228
233
Doç. Dr. HakanTÜRKMEN
4170
216
Doç. Dr. Ne!e ASLAN
2230
232
Doç. Dr. Murat SA%LAM
4171
217
Doç. Dr. $akire OCAK
5470
225
Yrd. Doç. Dr. Kemal ALTIPARMAK
5468
231
Yrd. Doç. Dr. Nilay DEREOBALI
5469
222
Yrd. Doç. Dr. Esin PEKMEZ
5045
227
Yrd. Doç. Dr. Sevinç KARADA%
4173
212
Yrd. Doç. Dr. Semra SÜTG"B"
4166
218
Yrd. Doç. Dr. Saadet TEK"N
4167
215
- E$!T!MFAKÜLTES!
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...250