EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
53
E#!T!MFAKÜLTES!
YÖNET"M
Dekan Prof. Dr. Süleyman DO%AN
Özel Kalem
1901 - 1903 - 1904 204
DekanYard. Doç. Dr. Nilay BÜMEN
1903 - 1904
201
DekanYard. Yrd. Doç. Dr. Yüksel Deniz ARIKAN
1903 - 1904
206
Fakülte Sekreteri Adnan BUDAK
1902 - 1903 - 1904 205
YÖNET"MH"ZMETLER"
Ö#renci "!leri
4155
001
Muhasebe Bürosu
4154
002
Özlük "!leri - Yazı "!leri
4158
028
Ayniyat Bürosu
4157
029
Evrak Kayıt
4156
030
Ula!tırma
4156
030
"dari Amirlik
4159
050
B"LG"SAYAR VE Ö#RET"MTEKNOLOJ"LER" E#"T"M" BÖLÜMÜ
Böl. Ba!k. Prof. Dr. Mustafa Murat "NCEO%LU
5089
104
Sekreterlik
2229
Prof. Dr. Eralp ALTUN
2231
216
Yrd. Doç. Dr. Jale B"NTA$
5269
107
Yrd. Doç. Dr. Y. Deniz ARIKAN
1903
206
Ö#r. Gör. Dr. Tarık KI$LA
3145
221
Ö#r. Gör. "lker ÇOBANO%LU
4162
214
Ö#r. Gör. Alev ATE$
3144
215
Uzm. Gökçe HAZARO%LU
3146
223
Ar!. Gör. Muhittin $AH"N
3374
224
Ar!. Gör. Tansel TEPE
3375
213
E#"T"MB"L"MLER" BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK
3377
136
Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA
5260
106
Doç. Dr. Nilay BÜMEN
5262
105
Doç. Dr. Tuncay Ö%RETMEN
5258
132
Doç. Dr. DilekYelda BEKTA$
5264
129
Yrd. Doç. Dr. Hakan ATILGAN
5268
130
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TONBUL
5265
125
Yrd. Doç. Dr. BünyaminYURDAKUL
5273
133
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZEKES
5272
127
Yrd. Doç. Dr. Mine ALADA%
5257
131
Yrd. Doç. Dr. Gülsen ÜNVER
5267
120
Yrd. Doç. Dr. Ezgi ÖZEKE KOÇABA$
5261
126
- E$!T!MFAKÜLTES!
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...250