EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
48
MÜTERC"MTERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Doç. Dr. FarukYÜCEL
5087
Sekreterlik
2999
Yrd. Doç. Mehmet Tahir ÖNCÜ
2994
Yrd. Doç. Dr. Arzu AKBATUR
2974
Ö#r. Gör. Dr. KeremDEM"RTA$
2974
Ö#r. Gör. Ceyda ÖZMEN
2974
Ar!. Gör. Selahattin KARAGÖZ
2974
Ar!. Gör. Onur KOÇ
2994
PS"KOLOJ" BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Nuri B"LG"N
3944
Sekreterlik
1331
Prof. Dr. $eyda AKSEL
1338
Prof. Dr. Oya SOR"AS
1340
Prof. Dr. Melek GÖREGENL"
1671
Prof. Dr. Sonia AMADO
1336
Doç. Dr. Haluk ARKAR
1337
Doç. Dr. ". Mert TEKÖZEL
5077
Yrd. Doç. Dr. Banu ÇENCELC" ÖZEKES
3059
Yrd. Doç. Dr. Mediha KORKMAZ
3942
Yrd. Doç. Dr. Gülgün ME$E
2077
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KOYUNCU
1952
Yrd. Doç. SerapTEK"NSAV
5076
Ö#r. Gör. Dr. Aysun DO%AN
5075
Ar!. Gör. TürkanYILMAZ IRMAK
5075
Ar!. Gör. Osman "Y"L"KÇ"
5076
Psikoloji Laboratuvarı
3936
Psikoteknik De#erlendirme Merkezi
5047
339 90 36
SANAT TAR"H" BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ
1323
Sekreterlik
1325
Prof. Dr. Bozkurt ERSOY
1677
Prof. Dr. "nci KUYULU ERSOY
1330
Doç. Dr. Semra DA$ÇI
2220
Yrd. Doç. Dr. Lale DO%ER
1322
Yrd. Doç. Dr. Yekta DEM"RALP
3934
Yrd. Doç. Dr. $akir ÇAKMAK
3906
Yrd. Doç. Dr. Ertan DA$
5068
Yrd. Doç. Dr. Harun ÜRER
5084
Yrd. Doç. Dr. Emine TOK
5059
Ö#r. Gör. Dr. Sevinç GÜRHAN
1684
Ar!. Gör. Dr. $ebnemTAMCAN PARLADIR
3934
Ar!. Gör. Dr. Barı! ERO%LU
1684
- EDEB!YAT FAKÜLTES!
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...250