EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
46
AMER"KAN KÜLTÜRÜ VE EDEB"YATI BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Atilla S"LKÜ
1687
Sekreterlik
1347
Yrd. Doç. Dr. Murat ERDEM
2273
Yrd. Doç. Dr. Esra S. ÖZTARHAN
3925
Yrd. Doç. Dr. NesrinYAVA$
3947
Ö#r. Gör. Dr. ÖzlemKARAGÖZ
1973
Ar!. Gör. Dr. Asya ALTU%
5085
Ar!. Gör. Dr. Melis MÜLAZIMO%LU
3948
Ar!. Gör. Yonca DEN"ZARSLANI
3948
Ar!. Gör. Firuze ÇELEB"
1974
Ar!. Gör. Olena BOYLU
1474
ARKEOLOJ" BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Altan Ç"L"NG"RO%LU
3931
Sekreterlik
1325
Prof. Dr. Nuran $AHIN
1348
Prof. Dr. Ömer ÖZYI%IT
3920
Prof. Dr. Ersin DO%ER
3945
Prof. Dr. Gülriz KOZBE
1675
Prof. Dr. E!ref ABAY
3074
Doç. Dr. Gürcan POLAT
3949
Doç. Dr. R. Gül Gürtekin DEM"R
2217
Doç. Dr. A. Kaan $ENOL
2218
Doç. Dr. Gonca CANKARDE$ $ENOL
5070
Yrd. Doç. Dr. Zafer DER"N
1674
Yrd. Doç. Dr. Haluk SA%LAMT"MUR
2216
Yrd. Doç. Dr. Yasemin POLAT
2967
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ERDO%AN
2966
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CEV"ZO%LU
2219
Ö#r. Gör. Dr. M. Nezih AYTAÇLAR
5069
Ar!. Gör. Dr.Atilla BATMAZ
5051
Ar!. Gör. Dr. Mücella ERDALKIRAN
5081
Ar!. Gör. Dr. Fulya DEDEO%LU
5081
Ar!. Gör. Dr.Aylin ERDEM
5051
Ar!. Gör. Dr. Çiler Ç"L"NG"RO%LU
3931
Ar!. Gör. Onur ZUNAL
2219
Uzm. Ümit GÜNGÖR
5050
Laboratuvar
5080
CO#RAFYA BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. $evket I$IK
1375
Sekreterlik
1321 - 3929
Prof. Dr. Ertu# ÖNER
1680
Prof. Dr. Füsun BAYKAL
1679
- EDEB!YAT FAKÜLTES!
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...250