EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
45
- EDEB!YAT FAKÜLTES!
EDEB!YAT FAKÜLTES!
YÖNET"M
Faks
388 11 02
Dekan Prof. Dr. Altan Ç"L"NG"RO%LU
Özel Kalem
3903
388 11 01
DekanYard. Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
3905
388 67 61
DekanYard. Prof. Dr. Dilek D"RENÇ
3904
388 24 12
Fakülte Sekreteri Erol EVC"MEN
3902
388 67 56
YÖNET"MH"ZMETLER"
Özlük "!leri
3907
Ö#renci "!leri
1327 - 3908
Muhasebe ve Maa! "!leri
3910
Ayniyat Saymanlı#ı
3911
Yazı "!leri Bürosu
3916
Yayın Basın Bürosu
3914
"ç Hizmetler Amirli#i
3912
Bilgi "!lem
1339
Kitap Satı!
3917
Çay Oca#ı
1833
Baskı Atölyesi
3913
Elektrik Atölyesi
2526
Isı Santrali
2527
Marangoz Atölyesi
2555
Sıhhi Tesisat
2528
Mutfak
5055
Konferans Salonu
1370
E#itimDestek Ünitesi ve Sergi Salonu
2557
Fakülte Kurul Salonu
5046
Eski Eser Kolleksiyonu Uzman M. ÖNDER
3943
Psiko - Tek. De#. Lab. Uzm. Gülin KAÇARO%LU
5047
339 90 36
ALMAND"L" VE EDEB"YATI BÖLÜMÜ
BölümBa!kanı Prof. Dr. Kasım E%"T
3941
Sekreterlik
1347
Prof. Dr. Yadigar E%"T
1689
Prof. Dr. Nevzat KAYA
1374
Prof. Dr. Nergis PAMUKO%LU DA$
3932
Yrd. Doç. Dr. Yücel AKSAN
3928
Yrd. Doç. Dr. NilginTANI$ POLAT
3051
Yrd. Doç. Funda ÜYKEN
3965
Yabancı Uzman Dr. Martina ÖZKAN
3930
Ar!. Gör. Dr. Saniye UYSAL
5079
Ar!. Gör. Gökçen SARIÇOBAN
1670
Ar!. Gör. Hatice Deniz ÇET"N CANO%LU
3924
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...250