EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
38
Prof. Dr. Arzum ERDEMGÜRSAN
5131
Prof. Dr. Emrah KILINÇ
3974
Prof. Dr. Özlem SÖ%ÜT
4066
Doç. Dr. Pınar KARA KADAYIFÇILAR
4130
Yrd. Doç. Dr. Dil!at ARIKSOYSAL
1353
Laboratuvar
3973
Ara!tırma Görevlileri Laboratuvarı
2209
GENEL K"MYA B"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. $engün ÖZSÖZ
1353
B"YOK"MYA ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Aysun PABUÇCUO%LU
3984
Sekreterlik
3962
Prof. Dr. Ayfer YALÇIN
1355
Doç. Dr. Sibel KONYALIO%LU
1354
Yrd. Doç. Dr. Petek BALLAR KIRMIZIBAYRAK
3141
Ara!tırma Görevlileri Odası
3986
Ö#renci Laboratuvarı
1970
FARMASÖT"K BOTAN"K ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK
1967
Sekreterlik
3962
Doç. Dr. Canan KARAALP
7084
Yrd. Doç. Dr. Gözde ELG"N
3968
Yrd. Doç. Dr. Bintu# ÖZTÜRK
2239
Yrd. Doç. Dr. Zeki HAZNEDARO%LU
2206
Yrd. Doç. Dr. $ura BAYKAN EREL
3963
Ara!tırma Laboratuvarı
2239
Mikroskopi Laboratuvarı
4080
FARMASÖT"KM"KROB"YOLOJ" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Mine HO$GÖR L"MONCU 3983
Sekreterlik
3962
Prof. Dr. $afak ERMERTCAN
1356
Yrd. Doç. Dr. HüseyinTA$LI
1359
Yrd. Doç. Dr. Bayrı ERAÇ
4083
Ara!tırma Görevlileri
1359
Ö#renci Laboratuvarı
2208
ECZACILIK TEKNOLOJ" BÖLÜMÜ
Böl. Ba!kanı Prof. Dr. Gökhan ERTAN
3980
388 52 72
Sekreterlik
3981
- ECZACILIKFAKÜLTES!
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...250