EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
33
Dr. Enver SUTEK"N
4677
Dr. Candan EFEO%LU
4678
Dr. Mert ZEYT"NO%LU
4679
Dr. Aylin S"PAH" ÇALI$
4680
Dahiliye Uzmanı
4681
Büyük Klinik
2809
Ameliyathane
2869
Bilgisayar Odası
4684
Toplantı Odası
4685
Misafir Ö#retimÜyesi Odası
4686 - 4687
Anestezi Uzmanı
4688
Asistan Odası
4689
D"! HASTALIKLARI TEDAV"S" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Banu ÖNAL
4625
Sekreterlik
2863 - 2865
388 03 28
339 53 53
Prof. Dr. Ferit ÖZATA
4626
Prof. Dr. Ali LEBLEB"C"O%LU
4627
Prof. Dr. Necmi GÖKAY
4629
Prof. Dr. Murat TÜRKÜN
4661
Prof. Dr. HüseyinTEZEL
4662
Prof. Dr. L. $ebnemTÜRKÜN
4663
Prof. Dr. Ay!egül KAYA
4664
Prof. Dr. Tijen PAM"R
4690
Doç. Dr. Zeynep ERGÜCÜ
4691
Dr. Tu#ba TÜRK
4692
Dr. Hande DALGAR
4693
Dr. Ilgın AKCAN
4694
Ö#renci Klini#i
4695
Ö#renci Klinik Sekreterli#i ( Ba!vuru )
2887
Seminer Odası
4697
4. Sınıf Ö#renci Hem!ire Odası
4698
ENDODONT" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. O#uz AKTANER
4600
Sekreterlik
4609
Prof. Dr. Beyser P"$K"N
4602
Prof. Dr. Kemal ÇALI$KAN
4603
Prof. Dr. Necdet ERD"LEK
4535
Prof. Dr. B. O#uz AKTENER
4601
Prof. Dr. Bilge Hakan $EN
4604
Doktor Odası
4605 - 4606
Doktor Klini#i
4607
Klinik Sekreterli#i (Ba!vuru)
4608
- D!"HEK!ML!$! FAKÜLTES!
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...250