247
EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
Hazırlayan Birim
EÜ Basın ve Halkla "li!kiler Müdürlü#ü
Grafik Tasarım
EÜ Rektörlü#ü Grafik Tasarım Birimi
Basım
Ege Üniversitesi Basımevi
Yazı%maAdresi
Ege Üniversitesi Rektörlü#ü
Gençlik Cad. No: 12 35040 Bornova - "ZM"R
Tel: 0 (232) 342 59 72
E-posta:
Haziran 2012
1...,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247 249,250