EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
245
EÜKAMPÜS !Ç! ÖZEL "!RKETLER
E Kafeterya
2551 - 1627
Gıda Kafeterya
1613
Mavi Jeans Spor Giyim
1830
Hastane Tenis Cafe
2121 - 4141
Ziraat Kafeterya
1821
Grand Kafeterya
1652
Edebiyat Kafeterya
1808
Turuncu Kafeterya
1644
Kampüs Kafeterya
2575
Mini Halı Saha
2575
Teos Bilardo Salonu
1690
Bayan Kuaför
2546
Bay Kuaför
1695
Foto Kampüs
1693
Parfümeri
2553
Fotokopi (Çar!ı)
1698
Fotokopi (Edebiyat)
2538
Adidas Spor Ma#azası
1830
Temizlik $irketi
1816
Benzin "stasyonu
1579
Kırtasiye
1699
Tari! Ar-Ge
2741
Hediyelik E!ya Satı! Yeri
1691
1 No.luYemekhane
2468
Kı! Bahçesi
343 83 85
EÜTIP FAKÜLTES! HASTANE !Ç! KANT!NVE KAFETERYALAR
Faks
343 72 46
Kantin "dari Bölümü
3896 - 4454
388 61 24
Anestezi Kantini
2194
Çocuk Cerrahisi Kantini
2819
Dahiliye Kantini
3529
Gastroentoroloji Kantini
3476
122
Genel Cerrahi Kantini
3589
Kadın Do#um Kantini
1729
Kalp Damar Kantini
4048 - 4058
118
Psikiyatri Kantini
4453
184 - 189
Üroloji Kantini
2519
Plastik Cerrahi Kantini
3557
Acil Servis Kantini
4602
Acil Kantini
4620
Tülay Akta! Onkoloji
2467
Beyin Cerrahisi Kantini
3380
035
1...,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245 247,248,249,250