EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
243
Fiz. Teks. Mua. Lab.
2790
Terbiye Ünitesi
2764
Örme Ünitesi
2775
Dokuma Ünitesi
2784 - 2782
Pamuk "pli#i Ünitesi
2769
Konfeksiyon Ünitesi
2774
Yün "pli#i Ünitesi
2799
Dokuma Hazırlık
2782
TOHUMTEKNOLOJ!S! UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Santral
1971
339 43 04
Faks
311 50 30
Müdür Prof. Dr. A. Esen ÇELEN
1971 - 2679
339 43 04
Sekreterlik
1971
Müdür Yard. Prof. Dr. Emine BAYRAM
1971 - 1611
Müdür Yard. Doç. Dr. Ferit TURANLI
1971 - 2428
Dr. AdemGÖKÇÖL
1971
Laboratuvar
1971
- UYGULAMAVEARA"TIRMAMERKEZLER!
1...,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243 245,246,247,248,249,250