EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
242
Hasta Odaları
PB1 Özel Oda
2354
PB2 Özel Oda
2355
PB3 Özel Oda
2356
Genel Oda
2357
SUALTI UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Müdür Prof. Dr. Cengiz MET"N
5224
Müdür Prof. Dr. Nejat TOPÇUO%LU
390 22 61
Merkez Sekreter Vek. Natık ÇET"N
2990
Müdür Yard. Prof. Dr. Altan LÖK
5225
Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Ali ULA$
5227
SÜREKL! E#!T!MMERKEZ! (EGESEM)
Santral
483 53 64
Faks
483 53 68
STRATEJ!KARA"TIRMALARMERKEZ!
Müdür Doç. Dr. Siret HÜRSOY
4108
Sekreterlik
4105
374 11 03
Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Mustafa KÜÇÜK
4106
Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. AslıhanYANARDA%
4059
TAB!AT TAR!H! UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Faks
388 26 01
Müdür Prof. Dr. Tanju KAYA
2348 - 1567
388 26 01
Sekreterlik
2347
388 26 01
Müdür Yard. Prof. Dr. Mehmet SIKI
1565 - 2452
Dr. Nilay GÜLPERÇ"N
1566
Ara!. Gör. Serdar MAYDA
2453
Ara!. Gör. Ortaç ONMU$
1565
Asistanlar Odası
4191
Laboratuvar
2451
TEKST!L VE KONFEKS!YON
UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Müdür Prof. Dr. Faruk BOZDO%AN
1572
Sekreterlik
2753
388 78 59
342 14 10
Müdür Yard. Doç. Dr. Esen ÖZDO%AN
2797
Müdür Yard. Doç. Dr. Arif Taner ÖZGÜNEY
2786
Merkez Koordinatörü End. Müh. Ali "hsan KARACA 1601
Döner Sermaye Saymanlı#ı
1602 - 1605
342 14 10
Kimy. Teks. Mua. Lab.
2785 - 1609
- UYGULAMAVEARA"TIRMAMERKEZLER!
1...,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242 244,245,246,247,248,249,250