EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
241
Ürün Gel#&t#rme & Kal#te Kontrol Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu Dr. Ecz. Yücel BA$PINAR 4183
!ZM!RARA"TIRMALARI UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Müdür Yrd. Doç. Dr. Engin ÖNEN
1980
Özel Kalem
1981
339 46 01
KADINSORUNLARI UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ! (EKAM)
Santral
373 31 28
Faks
339 31 28
Müdür Doç. Dr. NevinYILDIRIM KOYUNCU 4330
Sekreterlik
4327 - 1864
Sosyolog
2031
KANSERLE SAVA"UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Santral
4124
390 41 24
Faks
388 86 00
Merkez Müdürü Prof. Dr. Ayfer HAYDARO%LU
4130
Merkez Müdür Yard. Uzm. Dr. Gül K"TAPÇIO%LU
1985
Sekreterlik
4124
388 86 00
Kanser Kayıt Elemanları
4090 - 4145
Danı!man Hem!ireler
4470 - 4588
KAYNAK TEKNOLOJ!S! E#!T!M, MUAYENE
UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Müdür Prof. Dr. Vural CEYHUN
5123
ORGANNAKL! UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa ÖZBARAN
5061 - 5062 - 5063
Sekreterlik
5051 - 5052
Merkez Müdürü Odası
5040
Op. Dr. Ömer ÜNALP
5023
Op. Dr. Tayfun Özgür SEZER
5023
Op. Dr. TayfunYOLDA$
5045
Toplantı Salonu
5041
Koordinatör Odası
5030
PALYAT!F BAKIM UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Faks
374 73 21
Merkez Müdürü Prof. Dr. F. Rüçhan USLU
3906 - 3914
Merkez Müdürü Sekreteri
4387 - 2491
Sekreterlik
2491
Toplantı Odası
2493
Hem!ire Deski
2353
- UYGULAMAVEARA"TIRMAMERKEZLER!
1...,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241 243,244,245,246,247,248,249,250