EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
240
"dari Koor. Dr. "st. Kıvanç YÜKSEL
4211
Kal#te Koord#natörlü%ü
Kalite Koordinatörü Uzm. Ecz. Ne!e BOZTOK
4237
KaliteYöneticisi "!l. Ebru ÇEL"K
4222
Biokim. Gülçe ÖZMEN
4255
Kim. Belgin ÖZDEM"R
4225
Kim. Seçil ÇAVU$O%LU
4226
B#lg# S#stem# Koord#natörlü%ü
Bilg. Koor. Bilg. Prog.TanjuTOP
4215
Bilg. Teknik Destek Sor. Bilg. Prog. Tek. Sevil YÖRÜK 4215
E%#t#m&Gel#&t#rme B#r#m#
Birim Sor. Gıda Tek. Derya ERSOY
4210
Mal# !&ler B#r#m#
Mali "!ler Birimi
4233 – 4221
Satın Alma
4216
Ayniyat
4223
Lojistik
4214
Ver# Yönet#m# - B#yo#stat#st#k B#r#m#
Birim Sorumlusu
4211
B#tk#sel Tıbb# Ürünler B#r#m#
Birim Sorumlusu
4234
!laç Ara&tırmaları Koord#natörlü%ü
"laç Ara!tırmaları Koordinatörü
1679
Klinik Ara!tırmalar Birimi Sorumlusu
4190
Klinik I Sekreterlik
4973
Klinik II Sekreterlik
1666
Çevre &Gıda Anal#zler# Laboratuvarları
Laboratuvar SorumlusuYük. Kim. Levent EL"BOL 4165
Sekreterlik
4146 - 4180
B#yoanal#t#k Laboratuvarı
Laboratuvar SorumlusuYük. Biyokim. Selma $AH"N4195
B#yos#dal Ürünler Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu Kim. Barı! GÜMÜ$TA$
4173
B#yobenzer Ürünler Laboratuvarı
Laboratuvar Sorumlusu Biyo. Tunay KILIÇ
4144
- UYGULAMAVEARA"TIRMAMERKEZLER!
1...,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240 242,243,244,245,246,247,248,249,250