EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
239
ÇOCUKVE ERGENALKOL, MADDE BA#IMLILI#I
UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Santral
363 48 99
Müdür Prof. Dr. Cahide AYDIN
19
Sorumlu HekimDoç. Dr. Zeki YÜNCÜ
20
Sekreterlik
17
Ba!hem!ire
21
Güvenlik
11
Poliklinik 1
17
Poliklinik 2
14
Hem!ire
15
Doktor
18
Psikolog
13
Aile Görü!me Odası
22
Çocuk Ps#k#yatr#s#
Ergen Ba#ımlılık Polikli#i Sekreterli#i
1410
Ergen Ba#ımlılık Polikli#i
1417
ENGELL! ÇOCUKLAR REHAB!L!TASYONVE E#!T!MPARKI
UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Müdür Prof. Dr. Berrin DURMAZ
2452
390 24 52
Sekreter
2451
390 24 51
GÖZLEMEV! UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Faks
311 54 15
Müdür Prof. Dr. Zeynel TUNCA
2328
Sekreter
5415
Müdür Y. Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEVLEN
2326
Doç. Dr. Kadri YAKUT
2235
Doç. Dr. Zeynep BOZKURT
2233
Doç. Dr. Melike AF$AR
2847
HIV / AIDSUYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Santral
390 29 68
Müdür Prof. Dr. Ay!e Deniz GÖKENG"N
4776
!LAÇGEL!"T!RME VE FARMAKOK!NET!K
UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ! (ARGEFAR)
Faks
339 09 88
Müdür Doç. Dr. Ercüment KARASULU
4220 - 4235
Sekreterlik
4220 - 4235
Müdür Yard. Doç. Dr. $ebnemAPAYDIN
4973
- UYGULAMAVEARA"TIRMAMERKEZLER!
1...,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239 241,242,243,244,245,246,247,248,249,...250