EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
238
Aykut GÜLALANLAR
162
Can $ENYILMAZ
165
Semih ERDEN
166
Mustafa ÇAKIR
152
Tutku ASARKAYA
114
EB!LTEM’le B#rl#kte Faal#yet Gösteren Kurumve Kurulu&lar
EB"LTET
121
Uydu Laboratuvarları
E.Ü Edebiyat Fakültesi,
3916
Psikoloji Bölümü Psikoteknik De#erlendirme Lab.
E.Ü Ziraat Fakültesi,
2679
Uzaktan Algılama ve Co#rafi Bilgi Sistemi Lab.
E.Ü Fen Fakültesi,
2997
Nükleer Manyetik Rezonans lab.
E.Ü EB"LTEMCamMalzemeleri Tasarım,
2316
"malat ve OnarımUydu Lab.
BOTAN!KBAHÇES! VEHERBARYUM
UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Müdür Prof. Dr. Özcan SEÇMEN
2838
Sekreterlik
2842
Ar!. Gör. Dr. Serdar Gökhan $ENOL
1805
Ar!. Gör. Ademi Fahri P"RHAN
4182
Ar!. Gör. HasanYILDIRIM
2825
Jeomorfolog Ay!e B"LG"N
2439
Bitki Tayin Odası
2844
Bahçe Personeli
2835
ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Faks
342 34 32
Müdür
2975 - 2560 - 5027
Sekreter
2560 - 5027
Müdür Yard. Prof. Dr. Engin NURLU
1417
Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNERHAN
5125
Ar!. Gör. Nurdan ERDO%AN
2560 - 5027
115
Ar!. Gör. Tu#çe KALKAN
2560 - 5027
115
ÇOCUK E#!T!M! UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Müdür Prof. Dr. HülyaYILMAZ
2228
Sekreterlik
1628
Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Esin $AH"N PEKMEZ
5045
- UYGULAMAVEARA"TIRMAMERKEZLER!
1...,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238 240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,...250