EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
237
"dari Personel
(6) 3494 - 3119
390 34 94
"leti!imGrubu Sorumlusu Uzm. Yi#it AÇIK
(6) 3119
390 31 19
NetworkYönetimGrubu Sor. Uzm. Barı! Önk
3335
311 33 35
Tıp Fakülktesi Elektronik Posta
3339
311 33 39
Network
3336
311 33 36
Antivirüs
3337
311 33 37
Network Güvenlik
3338
311 33 38
Elektronik Posta
3340 - 3341
Kablo Grubu
3345
Uzaktan E#itim
(6) 3119
390 3119
Video Birimi
(6) 3119
390 3119
Poster Birimi
(6) 3119
390 3119
Medikal "llüstrasyon
(6) 3119
390 3119
B!L!M - TEKNOLOJ! UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
(EB!LTEM)
Santral
0 - 1871 - 1877- 1878
343 44 00
339 25 92
388 03 78
Faks
111
374 42 89
388 03 78
Müdür Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN
115
Müdür Yard. Prof. Dr. R. Cengiz AKDEN"Z
132
Müdür Yard. Doç. Dr. Ünal RızaYAMAN
155
Sekreter Banu ÇIPO%LU
0 - 100 - 129
"dari "!ler Birimi Uzm. Pınar ERYE$"L
157
Mali "!ler Birimi Uzm. "brahimDO%RU
124
Koray ÇAVLAK
153
Proje Koordinasyon Birimi Funda KONCA
112 - 118 - 144
Sanayi "li!kileri Uzm. Soner ÇEL"KTA$
110
Avrupa Birli#i Koordinasyon Ofisi S. Sevkan SOYUER
156
B#lg# !&lemveTekn#k H#zmetler B#r#m#
Uzm. Tarkan SEVG"L"
137
Nihal "N"$TE
122
Altyapı ve Destek Birimi
Mustafa AKGÖL
154
Kadir ÖZKARTAL
151
TPE Bilgi ve Döküman Birimi
112 - 144
EBIC - EgeOfisi
Uzm. Serdar TEMEL
163
Rory NUIJENS
161
"lknur ALPAK
150
- UYGULAMAVEARA"TIRMAMERKEZLER!
1...,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237 239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,...250