EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
235
A!LE PLANLAMASI VE KISIRLIK (!nfertilite)
UYGULAMAVE ARA"TIRMAMERKEZ!
Faks
343 05 46
Merkez Müdürü Prof. Dr. Erol TAVMERGEN
3628
Özel Kalem
3623 - 3624 - 3625
AKADEM"K PERSONEL
Prof. Dr. Ege TAVMERGEN
3678
Doç. Dr. Rafael LEV"
3677
Ba!hem!ire
3626
E#itimHem!iresi
3630
Yataklı Servis
3650 - 3651
Halkla "li!kiler
3658 - 3659
Danı!ma
3660 - 3661
Poliklinik 1
3656
Poliklinik 2
3657
1. Kat Ameliyathane
3665
2. Kat Ameliyathane
3666
IVF Laboratuvarı
3667 - 3668
Tedavi Odası
3662
Endokrinoloji Laboratuvarı
3670
Androloji Laboratuvarı
3669
Uzman Odası
3671 - 3672
Biyolog Odası
3673
Örnek Toplama Merkezi
3675
Ar!iv
3663
Hasta Odaları
1 Nolu Oda
3637
2 Nolu Oda
3638
3 Nolu Oda
3639
4 Nolu Oda
3640
5 Nolu Oda
3641
6 Nolu Oda
3642
7 Nolu Oda
3643
8 Nolu Oda
3644
9 Nolu Oda
3645
10 Nolu Oda
3646
ATATÜRK !LKELER! VE !NKILAP TAR!H!
UYGULAMA VE ARA"TIRMAMERKEZ!
Faks
342 90 38
Merkez Müdürlü#ü
343 28 84
Bölüm Ba!kanı Doç. Dr. Hasan MERT
7212
Sekreterlik
7200 - 7221
- UYGULAMAVEARA"TIRMAMERKEZLER!
1...,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235 237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,...250