EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
231
T!RE - KUTSANMESLEKYÜKSEKOKULU
YÖNET"M
Santral
512 86 16
Faks
512 86 16
Müdür Prof. Dr. Harun Ra!it UYSAL
7105
512 97 17
Özel Kalem
7101
Müdür Yard. Yrd. Doç Dr. Cesur MEHENKTA$
7125
Müdür Yard. Ö#r. Gör. Yılmaz C"V"RO%LU
7120
Yüksekokul Sekreteri Nevin ÇEL"K
7110
YÖNET"M
H"ZMETLER"
"dari ve Mali "!ler Bürosu
7121 - 7134
Ö#renci "!leri Bürosu
7102 - 7103
Evrak Kayıt Bürosu
7101
ÖSYM "lçe Temsilci#i
7121
Teknisyen Odası
7116
Bekçi Odası
7113
Ar!iv Odası
7118
Hizmetli Odası
7135 - 7136
Servis Odası
7117
Kantin
7119
AKADEM"K
PERSONEL
Doç. Dr. Ünal RızaYAMAN
7104
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYAZ
7111
Yrd. Doç. Dr. Cesur MEHENKT A$
7125
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYA
7108
Ö#r. Gör. DidemÖKTEN
7109
Ö#r. Gör. O#uz DÖNMEZ
7126
Ö#r. Gör. MeryemODABA$I
7129
Ö#r. Gör. Serhat ENG"N
7128
-MESLEKYÜKSEKOKULLARI
1...,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231 233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,...250