EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
230
ÖDEM!"MESLEKYÜKSEKOKULU
YÖNET"M
Faks
544 43 56
Müdür Prof. Dr. Yılmaz $AYAN
545 21 49
Özel Kalem
111
Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Nursel KOYUNBEBE
151
Müdür Yard. Ö#r. Gör. Dr. Nilay ÖZDEM"R
165
Yüksekokul Sekreteri Mustafa ÇET"NÜRKMEZ
113
Özel Kalem
111
YÖNET"M
H"ZMETLER"
Ö#renci "!leri
122 - 136
Ayniyat - Döner Sermaye - Muhasebe Bürosu
121
Evrak Kayıt
128
Özlük "!leri
111 - 125
"dari ve Mali "!ler
125 - 111
Ösym Bürosu
111 - 150
Kütüphane
128
Laboratuar
148
"!letme
119 - 144 - 152
Koruma ve Güvenlik Bürosu
134
AKADEM"K
PERSONEL
Prof. Dr. $afak CEYLAN
116
Yrd. Doç. Dr. Erdal YAYLAK
117
Yrd. Doç. Dr. FundaYOLDA$
137
Yrd. Doç. Dr. ÖzlemALAN
131
Yrd. Doç. Dr. Ay!e Betül AVCI
153
Ö#r. Gör. Dr. Evren GÜNEN
130
Ö#r. Gör. Dr. Bülent BUDAK
160
Ö#r. Gör. Dr. Ziba GÜLEY
154
Ö#r. Gör. Murat ÖZGE
129
Ö#r. Gör. Taner KULAY
162
-MESLEKYÜKSEKOKULLARI
1...,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230 232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,...250