EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
229
EMEL AKINMESLEKYÜKSEKOKULU
YÖNET"M
Faks
342 60 53
Müdür Prof. Dr. Ziynet ÖNDO%AN
342 60 53
Özel Kalem
2569
342 60 53
Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Banu ÖZGEN
2079
342 60 53
Yüksekokul Sekreteri Raziye SARISALTIK
1865
342 60 53
YÖNET"M
H"ZMETLER"
Ö#renci "!leri
1603
Özlük "!leri
4186
Ayniyat Saymanlı#ı
4187
Muhasebe - Evrak Kayıt
4120
AKADEM"K
PERSONEL
Yrd. Doç. Dr. Gül!ah PAMUK
1604
Yrd. Doç. Dr. Aslı DEM"R
2785 - 2753
Ö#r. Gör. Dr. Cihat Okan ARIKAN
2773
Ö#r. Gör. Dr. Serpil KAYA
2772
Ö#r. Gör. ÖzlemKURTO%LU
3052
Ö#r. Gör. Sevda ALTA$
1866
Ö#r. Gör. OyaYAKAR
3052
Ö#r. Gör. Aycan AKTENK
1868
Ö#r. Gör. Atiye BÜYÜKYÖRÜK
1868
Ö#r. Gör. "nci BA%DATLI
1866
Ö#r. Gör. GülayYILMAZ
3053
Ö#r. Gör. $ükranTÜMER
3053
Ar!. Gör. Esra ZeynepYILDIZ
3057
Ar!. Gör. A. Aslı "LLEEZ
2794
Ar!. Gör. Deniz DURAN
2769
Ar!. Gör. Serkan BOZ
2049 - 2774
Ar!. Gör. Seher PER"NÇEK
1608
Ar!. Gör. Gamze SÜPÜREN
3057 - 2790
Ar!. Gör. Gonca ÖZÇEL"K
2790
Ar!. Gör. Kür!at ÖNCÜL
2784
Ar!. Gör. Berna CÜREKL"BATIR
3057
-MESLEKYÜKSEKOKULLARI
1...,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229 231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,...250