EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
22
Madde Ba#ımlılı#ı Uyg. ve Ara!. M. Güv. Nok.
1645 - 1629
Eczacılık Fakültesi Güv. Nok.
5350
Etnografya Müzesi Güv. Nok.
4133
Di! Hekimli#i Fak. Güv. Nok.
2898
Teknopark Giri! Kapısı Uyg. Nok.
4137
Deri Müh. "!letmeleri Güv. Nok.
5200
"ktisadi ve "dari Birimler Fak. Güv. Nok.
5295
Atatürk "lkeleri ve "nk. Tarihi Böl. Güv. Nok.
7217
REKTÖRLÜK B"R"MLER"
Rektörlük Giri! Kapısı
2199
Rektörlük Bina Giri!i Güv. Nok.
2140
Rektörlük Binası Personal Giri!i
4131
Rektörlük Güney Kapısı Güv. Nok.
4141
Ege Üniversitesi Lokali Güv. Nok.
4075
LOJMANLAR B"R"MLER"
Lojmanlar Ana Giri! Uyg. Nok.
2581
Lojmanlar Güney Kapı Güv. Nok.
4140
Lojmanlar Güne! Enerjisi Güv. Nok.
4112
HASTANE B"R"MLER"
Hastane Güv. Amir Yard. Recep DEM"RKIRAN
6 - 3737
Tıp Fak. Hastanesi Güv. Merkezi
6 - 5555
Hastane Acil Servis Güv. Nok.
6 - 4544
Gö#üs Hastalıkları Güv. Nok.
6 - 2965
Tülay Akta! Onkoloji Hastanesi Güv. Nok.
6 - 4385
Fizik Tedavi Güv. Nok.
6 - 2404
Tıp Fak. Dekanlık Güv. Nok.
6 - 3359
Beyin Cerrahisi Güv. Nok.
6 - 5363
Gastroenteroloji Güv. Nok.
6 - 5175
Dahiliye Güv. Nok.
6 - 4169
Çocuk Hastanesi Güv. Nok.
6 - 1111
Kalp Damar Cer. Güv. Nok.
6 - 4058
Çocuk Hastanesi Acil Servis Güv. Nok.
6 - 1513
Hastane Merkez Depo Güv. Nok.
6 - 1313
Ö#RENC" KÖYÜ B"R"MLER"
Ö#renci Köyü Güvenlik Noktası
7311
Ö#renci Köyü Ana Giri! Uyg. Nok.
7312
Ö#renci Köyü Güney Kapı
7313
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...250