EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
226
EGEMESLEKYÜKSEKOKULU
YÖNET"M
Faks
388 75 99
Müdür Prof. Dr. H. Semih GÜNE$
388 75 99
Özel Kalem
2960 - 2078
373 62 19
Müdür Yard. Ö#r. Gör. Dr. Rıdvan $EN
2960 - 2561
Müdür Yard. Ö#r. Gör. Recep EKREN 2960 - 2561
Yüksekokulu Sekreteri Sedat ÇAYIR
2960 - 2962
Uçak Tek. Prog. Ahmet ERO%LU E#itimTesisi 281 14 50
YÖNET"MH"ZMETLER"
Özlük "!leri $efli#i
2572
Evrak Kayıt Bürosu
1461
Yazı Kurul "!leri Bürosu
5106
Ö#renci "!leri $efli#i
2234
Ö#renci "!leri Bürosu
2963 - 1459
5395 - 96 - 97
Muhasebe $efli#i
1457
Döner Sermaye $efli#i
1455
Ayniyat Saymanlı#ı
5115
Zöhre ELMAS 5109
"dare Amirli#i 1471
Ö#retim Elemanları Dinlenme Salonu
4089
55. Yıl Konferans Salonu
4033
Kazan Dairesi
5402
Güvenlik E - F Blok Danı!ma
4087
Dı! Güvenlik (OtoparkYanı) 1983
E - F Blok
4088
Sanat Galerisi 4135
Uçak Tek. Prog. Ahmet E.E. TES. Güvenlik 5650 281 14 50
AKADEM"K PERSONEL
Prof. Dr. Fulya TURANTA$
2556
Prof. Dr. UfukYÜCEL
2571
Doç. Dr. Nesibe AVCIBA$I
1464
Doç. Dr. Mümin KÜÇÜK
1469
Doç. Dr. Sami SAYER 4026
Yrd. Doç. Dr. Ö. Kemal KEMAHLIO%LU
1460
Yrd. Doç. Dr. Erdal ÖZ
1910 - 20
Yrd. Doç. Dr. Hülya ÖZ
1466
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ENG"N
2548
Yrd. Doç. Dr. Kemal KÖSEO%LU
4029
Yrd. Doç. Dr. Ece Nükhet ÖNDO%AN
3078
Yrd. Doç. Dr. Ahmet PAS"NL"
1458
-MESLEKYÜKSEKOKULLARI
1...,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226 228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,...250