EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
224
Teknik Hizmetler
27
Yardımcı Hizmetler
24 - 29
AKADEM"K KADROLAR
Yrd. Doç. Dr. Önder YÜCEL
17
Ö#r. Gör. Dr. Cenk Ceyhun KILIÇ
16
Ö#r. Gör. Dr. Aslı GÜNE$
15
Ö#r. Gör. Dr. Handan ÇAKAR
15
Ö#r. Gör. Dr. Hale DUYAR
25
Ö#r. Gör. Dr. ÖzlemAKAT
25
Ö#r. Gör. Dr. Ceren LÜLEC"
19
Ö#r. Gör. Dr. Kemal YANMAZ
18
Ö#r. Gör. Dr. MeltemYa#murWALLACE
26
BERGAMAMESLEKYÜKSEKOKULU
YUSUF PER"N AL"A#A YERLE!KES"
YÖNET"M
Santral
631 25 99
631 28 61
616 06 71
616 06 91
Faks
616 12 25
631 11 74
Müdür Prof. Dr. ErtanTA$KAVAK
616 10 09
631 25 98
631 25 99 - 112
616 06 91 - 112
Özel Kalem
631 25 99 - 111
616 06 91 - 111
Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Sevil $ENER
616 06 91 - 115
Müdür Yard. Ö#r. Gör. Levent TÜRKLER
631 25 99 - 155
Yüksekokul Sekreteri Haydar DEMO%LU
631 25 99 - 114
616 06 91 - 113
YÖNET"M
H"ZMETLER"
Özlük "!leri
111
Yazı "!leri
113
Ö#renci "!leri
133 - 134 - 135
136 - 119
Ayniyat "!leri
138
Güvenlik
149 - 144
Kütüphane
130 - 133
Muhasebe
139
Ösym Büro
140
-MESLEKYÜKSEKOKULLARI
1...,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224 226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,...250