EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
223
ATATÜRK SA#LIKH!ZMETLER! MESLEKYÜKSEKOKULU
YÖNET"M
Faks
339 35 46
Müdür Prof. Dr. Agah ÇERTU%
339 35 64
Özel Kalem
2058
339 35 64
Müdür Yard. Prof. Dr. Elvan ERHAN
2058 - 3194
Müdür Yard. Ö#r. Gör. Semra ÇEL"KL"
2058 - 3193
339 35 64
Yüksekokul Sekreteri GültenVARDAR
3191 - 2058 - 2238
339 35 64
YÖNET"M
H"ZMETLER
Özlük ve Kurul "!leri Bürosu
2185
Ö#renci "!leri Bürosu
2183 - 3183
Muhasebe ve Ayniyat
2187 - 3177
AKADEM"K
PERSONEL
Ö#r. Gör. Dr. Gül ÖzlemYILDIRIM
3172 311 31 72
Ö#r. Gör. Dr. Gülseren KESK"N
3195 311 31 95
Ö#r. Gör. Dr. Nezih Metin ÖZMUTAF
3188 311 31 88
Ö#r. Gör. Dr. "smail Cem KANTARLI
3178 311 31 78
Ö#r. Gör. Dt. Gülcan ÇO$KUN AKAR
3192 311 31 92
Ö#r. Gör. Elif AKTEK"N
3181 311 31 81
Ö#r. Gör. Ebru KALYONCU
3187 311 31 87
Ö#r. Gör. Fulya ATALAY YALÇIN
3189 311 31 89
Ö#r. Gör. Ali EK$"
3179 311 31 79
Ö#r. Gör. Süreyya GÜMÜ$SOY
3180 311 31 80
BAYINDIRMESLEKYÜKSEKOKULU
YÖNET"M
Faks
581 73 30
Müdür Prof. Dr. ErhanVecdi KÜÇÜKERBA$
581 63 17
581 71 75
Özel Kalem
10 - 11
Müdür Yard. Ö#r. Gör. Dr. Ali SALMAN
26
Müdür Yard. Ö#r. Gör. Dr. Arzu KILIÇ
19
Yüksekokul Sekreteri Hasan KARAKOÇ
13
YÖNET"M
H"ZMETLER"
Ö#renci "!leri Bürosu
20
Özlük "!leri
12
Kütüphane
22
Güvenlik Odası
23
-MESLEKYÜKSEKOKULLARI
1...,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223 225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,...250