EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
220
YABANCI D!LLERYÜKSEKOKULU
Faks
311 31 20
Müdür Prof. Dr. Atilla S"LKÜ
3103
388 67 59
Özel Kalem
2070 - 3119
388 67 59
339 31 95
339 26 80
Müdür Yardımcısı Ö#r. Gör. Mengü ÇENGEL
2071
339 31 95
Okutman Recep Murat NURLU
2072
339 26 80
Yüksekokul Sekreterli#i
2073
YÖNET"MH"ZMETLER"
Ö#renci "!leri $efi
1251
Ö#renci "!leri
3104
Yüksek Lisans ve Özel Kurslar
3106
Personel "!leri - Servis Sekreterli#i
3118
Teknik Atölye
2529 - 1254
Döner Sermaye
1891
Çay Oca#ı
3101
KOORD"NATÖRLER
"ngilizce BirimBa!kanı
3121
"ngilizce Servis BirimKoordinatörü
3115
Sınav Koordinatörü
3117
Bilgisayar Koordinatörü
3116
Modern Diller Birimi
3114
OKUTMANODALARI
Santral
311
1 Nolu Okutman Odası
1253 - 3102
2 Nolu Okutman Odası
1250 - 3107
3 Nolu Okutman Odası
1255 - 3105
4 Nolu Okutman Odası
3111
5 Nolu Okutman Odası
1256
6 Nolu Okutman Odası
1258
7 Nolu Okutman Odası
1259
8 Nolu Okutman Odası
1257
www. ydiller.ege.edu.tr
- YÜKSEKOKULLAR
1...,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220 222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,...250