EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
219
BESLENME
VE
D"YATET"K
BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. Reci MESER"
3410
Doç. Dr. Rabia EKT" GENÇ
3383
Dersl#k B#nası
1. Kat Derslikleri
3414
2. Kat Derslikleri
3415
ÖDEM!" SA#LIKYÜKSEKOKULU
YÖNET"M
Santral
544 34 50
549 39 27
Faks
544 34 50
374 13 11
Müdür Prof. Dr. Ayfer KARADOKAVAN
11
374 13 11
Özel Kalem
10
Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Gül ERTEM
13
Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Sibel ERGÜN
14
Yüksekokul Sekreteri A. Aziz DO%RUYOL
12
YÖNET"MH"ZMETLER
Ö#renci "!leri Bürosu
15
Ayniyat Bürosu
18
Evrak Kayıt Bürosu
18
Yazı "!leri Bürosu
10
AKADEM"K PERSONEL
Yrd. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ
28
Yrd. Doç. Dr. Esra OKSEL
21
Ö#r. Gör. Fatma OKAN
26
Ö#r. Gör. Zeynep DA$IKAN
20
Ö#r. Gör. Aysun ÇELEB"O%LU
20
Ö#r. Gör. Satı DO%AN BOZKURT
27
Ö#r. Gör. Zuhal EMLEK SERT
20
Ö#r. Gör. Müjgan KABATA$
26
Ö#r. Gör. Eda DOLGUN
28
Ö#r. Gör. Tülay SA%KAL
27
Ar!. Gör. Esma U%URLU
27
Ar!. Gör. Nazmiye ÇIRAY GÜNDÜZO%LU
31
Ar!. Gör. Aslı KALKIN
31
Ar!. Gör. SevcanTOPÇU
31
-YÜKSEKOKULLAR
1...,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219 221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,...250