EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
EGEÜN!VERS!TES!TELEF NREHBER! -
Müdür Yard. Doç. Dr. Füsun $ENUZUN AYKAR
5033
388 28 51
Müdür Yard. Doç. Dr. NazanTUNA ORAN
5032
388 28 51
Yüksekokul Sekreteri Nükhet KARAMART"NLER
1932
388 28 51
YÖNET"M H"ZMETLER
Ayniyat / Muhasebe
3395 - 3396
Özlük - Yazı "!leri - Bölüm Sekterleri
3394 - 3393- 3392 - 3391
Ö#renci "!leri
3388 - 3389 - 3390
Yayın Bürosu
3397
Toplantı Salonu
3407
Çay Oca#ı
3399
EBEL"K
BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Esin ÇEBER
3386
Bölüm Ba!kanYrd. Doç. Dr. Neriman SO%UKPINAR 3387
Bölüm Ba!kanYrd. Birsen KARACA SAYDAM 3380
EBEL"K ANAB"L"M DALI
A.B.D. B!k. Doç. Dr. Neriman SO%UKPINAR
3387
Prof. Dr. Gülsün ÖZENTÜRK
3379
Doç. Dr. NazanTUNA ORAN
5032
Doç. Dr. Rabia ETK" GENÇ
3383
Doç. Dr. Birsen KARACA SAYDAM
3380
Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN
3381
Ar!. Gör. Aytül PEL"K HADIMLI
3411
Ar!. Gör. UmmahanYÜCEL
3402
Ar!. Gör. Aysun BA$GÜN EK$"O%LU
3417
Ar!. Gör. Mahide DEM"REL ÖZ
3403
Ar!. Gör. Yeliz ÇAKIR KOÇAK
3404
Ar!. Gör. Zehra BAYKAL AKME$E
3416
Ar!. Gör. Emine Serap SARICAN
3413
HEM!"REL"K
BÖLÜMÜ
A.B.D. Ba!kanı Doç. Dr. Fisun $ENUZUN AYKAR
5033
Bölüm Ba!kanYard. Doç. Dr. Ay!egül B"LGE
3401
Bölüm Ba!kanYard. Doç. Dr. Dilek SARI
3408
Doç. Dr. U. Filiz Ö%CE
3384
Yrd. Doç. Dr. Dilek ÇAKIR UMAR
3385
Yrd. Doç. Dr. Selmin $ENOL
3382
Yrd. Doç. Dr. Ay!egül B"LGE
3401
Yrd. Doç. Dr. Gülay OYUR ÇEL"K
3400
Ö#r. Gör. Dr. Figen ALBAYRAK OKÇ"N
3409
Ö#r. Gör. Dr. Gülengül S. MERMER
3406
Ö#r. Gör. Dr. ÖzlemDEM"REL BOZKURT
3405
Ar!. Gör. Emine SÖZEN
3412
YÜKSEKOKULLAR
218
1...,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,...250