EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
217
ÇALGI YAPIMBÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Ö#r. Gör. Aytaç AKARÇAY
5188
Sekreterlik
5359
ÇALGI YAPIMBÖLÜMÜMIZRAPLI SAZLAR ANASANAT DALI
A.S.D. Ba!kanı Ö#r. Gör. Maruf ALASKAN
5359
ÇALGI YAPIMBÖLÜMÜ YAYLI SAZLAR ANASANAT DALI
A.S.D. Ba!kanı Ö#r. Gör. Aytaç AKARÇAY
5359
SES KAYIT STÜDYOSU
Ö#r. Gör. Levent USLU
2023
Ö#r. Gör. Hakkı BALAM"R
2023
AKADEM"K PERSONEL
Ö#r. Üyesi Prof. Berrak TARANÇ
5040
Ö#r. Gör. Dr. Gani PEK$EN 1650
Ö#r. Gör. Nilüfer AKDO%U
1378
Ö#r. Gör. Serap NARGAZ AKDEN"Z
1647
Ö#r. Gör. Nuri MAHMUT
5187
Ö#r. Gör. Mahmut KARAGENÇ
5035
Ö#r. Gör. Tarkan ERKAN
1382
Ö#r. Gör. "brahimYÜKSEL
5361
Ö#r. Gör. Y. Kemal ZÜLAL
5062
Ö#r. Gör. Zeynel DEM"R
2976
Ö#r. Gör. Seher D"LMAÇMER"Ç
1376
Ö#r. Gör. $ahin ÜNAL
1390
Ö#r. Gör. Abdürrahim KARADEM"R
3064
Ö#r. Gör. Ferruh ÖZD"NÇER
5189
Ö#r. Gör. Aykut M"S
5189
Ö#r. Gör. Veyis YE%"N
1614
Ö#r. Gör. Cengiz CO$KUN
3084
Ö#r. Gör. Mehmet YALGIN
3069
Ö#r. Gör. Y. Kemal ZÜLAL 5362
Ö#r. Gör. Gazi Erdener KAYA 1385
!ZM!RATATÜRK SA#LIKYÜKSEKOKULU
YÖNET"M
Santral
1933
388 28 51
Faks
342 79 75
Müdür Prof. Dr. Aynur ESEN
Özel Kalem
5031 - 1933
388 28 51
-YÜKSEKOKULLAR
1...,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217 219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,...250