EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
216
Özel Kalem
1379
388 70 38
Müdür Yard. Yrd. Ö#r. Gör. M. Aykut M"S
1653
388 10 24
Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. "lhan ERSOY
5360
388 10 24
Yüksekokul Sekreteri Nursel AKER
1383
343 27 91
YÖNET"MH"ZMETLER"
Özlük "!leri Bürosu
1386
Ö#renci "!leri
1387
Muhasebe Bürosu
1384
Döner Sermaye Bürosu
1377
342 02 86
KostümAtölyesi
3099
TEMEL B"L"MLER BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. M. Hakan CEVHER
1381
388 70 36
Bölüm Ba!kanYard. Ö#r. Gör. Engin KARADA%
1381
TSMANASANAT DALI
A.S.D. Ba!kanı Prof. Dr .M. Hakan CEVHER
1381
339 99 19
THMANASANAT DALI
A.S.D. Ba!kanı Ö#r. Gör. Mahmut KARAGENÇ
1385
SES E#"T"MBÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Doç. Dr. F. Reyhan ALTINAY
1388
Bölüm Ba!kanYrd. Ö#r. Gör. Ufuk DEM"RBA$
5358
TSMANASANAT DALI
A.S.D. Ba!kanı Ö#r. Gör. Ufuk DEM"RBA$
5358
THMANASANAT DALI
A.S.D. Ba!kanı Yrd. Doç. Dr. "lhan ERSOY
1388
TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ
Faks
374 75 09
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Gürbüz AKTA$
5037
374 75 09
Sekreterlik
1380
374 75 09
TÜRK HALK OYUNLARI UYGULAMALI ANASANAT DALI
A.S.D. Ba!kanı Doç. Dr. M. Öcal ÖZB"LG"N
5038
TÜRK HALK OYUNLARI "CRA ANASANAT DALI
A.S.D. Ba!kanı Prof. Dr. Gürbüz AKTA$
5037
Ara!tırma Ofisi
5039
-YÜKSEKOKULLAR
1...,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216 218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,...250