EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
215
ÇE"ME TUR!ZMVEOTELC!L!KYÜKSEKOKULU
YÖNET"M
Santral
119 - 120 724 95 22
Faks
724 95 29
Müdür Prof. Dr. Bozkurt ERSOY
724 95 21
Özel Kalem
111
724 95 21
Müdür Yard. Doç. Dr. Nejat ALTIN"%DE
114
Müdür Yard. Doç. Dr. AdnanTÜRKSOY
115
Yüksekokul Sekreteri Nevzat SÜZEN
113 - 129 724 95 23
YÖNET"MH"ZMETLER"
Ö#renci "!leri Bürosu
117
724 95 20
Muhasebe - Yazı "!leri - Özlük "!leri
116
724 95 27
Kütüphane
118 - 119
Güvenlik
146 - 150
Kantin
141
Atölye
131
AKADEM"K
PERSONEL
Yrd. Doç. Dr. "smail GEZG"N
138
Yrd. Doç. Dr. Esin ÖZKAN
147
Yrd. Doç. Dr. Serap ÖZDÖL
147
Yrd. Doç. Dr. Nilgün AVCI
147
Ö#r. Gör. Burçak VARDAR
124
Ö#r. Gör. Erdal ORAL
122
Ö#r. Gör. Yonca GüÇER
124
Ö#r. Gör. $. Candan G. TUNA
125
Ö#r. Gör. S. Seda TÜRKSOY
140
Ö#r. Gör. "lkay MERT
122
Ö#r. Gör. Nükhet A. TEK"N
128
Ö#r. Gör. Erol KAVALA
128
Ö#r. Gör. Ka#anTUNÇALP
135
Ö#r. Gör. Onur ÇATALER
122
Ö#r. Gör. "hsan KURUDAL
125
Ö#r. Gör. Aydo#an AYDO%DU
135
Ö#r. Gör. Sevgül Ç"L"NG"R
138
DEVLET TÜRKMUS!K!S! KONSERVATUVARI
YÖNET"M
Santral
2944
388 10 24
Faks
388 70 37 - 38
Müdür Prof. Dr. Gürbüz AKTA$
-YÜKSEKOKULLAR
1...,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215 217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,...250