EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
213
BEDENE#!T!M! VE SPORYÜKSEKOKULU
ÜST YÖNET"M
Faks
339 90 00
Müdür Prof. Dr. Bekir Muza'er ÇOLAKO%LU
342 57 14
311 12 77
Özel Kalem
342 57 14
342 57 15
Müdür Yard. Doç. Dr. Feridun DORAK
342 57 14
Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Ercan HASLOFÇA
342 57 14
Yüksekokul Sekreteri Mustafa KARACALAR
342 57 14
"DAR" B"R"MLER
Personel "!leri
311 12 85
Yazı "!leri
311 12 85
Muhasebe
311 12 85
342 06 03
Ö#renci "!leri
311 12 86
342 42 36
Fotokopi Odası
311 41 92
"dare Amirli#i
311 41 93
Fitness Salonu
311 31 31
BEDEN
E#"T"M"
VE
SPOR Ö#RETMENL"#"
BÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. Birol DO%AN
342 51 31
Sekreterlik
4144
BEDEN
E#"T"M"
VE SPOR Ö#RET"M" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Yrd. Doç. Dr. Melih BALYAN
4062
Sekreterlik
4144
Yrd. Doç Dr. Fehime HASLOFÇA
4060
Ö#r. Gör. Burhan E%LENO%LU
1284
Ar!. Gör. Meliha CANPOLAT
3089
Ar!. Gör. Olcay K"REM"TÇ"
4151
SPORDA PS"KO  SOSYAL ALANLAR ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Birol DO%AN
342 51 31
Sekreterlik
4144
Yrd. Doç. Dr. Ersin ALTINPARMAK
1287
Yrd. Doç. Dr. Feridun DORAK
1277
Yrd. Doç. Dr. Serdar TOK
4147
Ar!. Gör. Dr. Zi!an KAZAK ÇET"NKALP
3089
Ö#r. Gör. Muza'er KAT"PO%LU
4149
Ö#r. Gör. Mustafa ENGÜR
1288
-YÜKSEKOKULLAR
1...,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213 215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,...250