EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
209
TÜRK D"L" VE LEHÇELER" ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Zeki KAYMAZ
1883
137
Prof Dr. Gürer GÜLSEV"N
5381
140 - 45
Yrd. Doç. Dr. "brahim $AH"N
139
Ar!. Gör. Vildan KOÇO%LU GÜNDO%DU
144
Ar!. Gör. Serpil ERSÖZ
144
TÜRKÇE Ö#RET"MB"R"M"
Birim Ba!kanı Okutman $enol DEM"R
121
Okutman Ömür ÖZÜTEM"Z BÜKÜLMEZ
120
Okutman Dr. Selma GÜLSEV"N
120
Okutman MeryemYILMAZ
120
Ç"NCE Ö#RET"MB"R"M"
Birim Ba!kanı Prof. Dr. Alimcan "NAYET
138
RUSÇA Ö#RET"MB"R"M"
Birim Ba!kanı Yrd. Doç. Dr. Muva'ak DURANLI
135
YUNANCA Ö#RET"MB"R"M"
Birim Ba!kanı Okutman Nazan Çakmak ÖZALAY
141
ULUSLARARASI B!LG!SAYAR ENST!TÜSÜ
Santral
388 72 28
342 32 32
Faks
388 72 30
Müdür Prof. Dr. M. Emin DALKILIÇ
Özel Kalem
3200 - 3202
Müdür Yard. Prof. Dr. Bahar KARAO%LAN
3204
Müdür Yard. Yrd. Doç. Dr. Muhammed C"NSD"K"C" 3205
Enstitü Sekreteri Münür KARA
3206
YÖNET"MH"ZMETLER"
Yazı I!leri
3208 - 3215
Ö#renci I!leri
3207 - 3215
Özlük "!leri - Maa! "!leri
3209
Satın Alma - Tahakkuk
3210
Kütüphane - Projeler
3211
Ayniyat
3212
Teknik Servis
3213 - 3214
Güvenlik - Danı!ma
3201
- ENST!TÜLER
1...,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209 211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,...250